⇤ Föregående resultat
Nästa resultat ⇥
Pausa
/
| Aktivera Bild-i-Bild Fullskärm Ändra hastighet
Korpus: SSLC
Annoteringsfil: sslc01_104.eaf
Starta markering Sluta markering
Glosa_DH S1
Glosa_DH S2
Glosa_NonDH S1
Översättning S1
Översättning S2
FEEDBACK