Information

STS-korpus är ett webbaserat korpusverktyg med vilket man kan söka i teckenglosa eller ord från olika teckenspråkskorpusar, främst från svensk teckenspråkskorpus. Syftet med denna webbsida är att till­gänglig­göra informationen i Svensk tecken­språks­korpus för lärare, studenter, forskare och andra tecken­språks­intresserade som saknar möjlighet och/eller den expertis som krävs för installera och använda specialiserad mjukvara för lingvistisk annotering eller uppmärkning (ELAN).

Alla videoinspelningar och annoteringar kommer från Svensk teckenspråkskorpus och finns att ladda ner därifrån (för att kunna använda och titta på annoteringarna på din egen dator behöver du också ladda hem och installera annoteringsprogrammet ELAN).

Den här sidan skapades och underhålls av Svenskt teckenspråkslexikon vid Avdelningen för teckenspråkInstitutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

 

FEEDBACK