Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
BIO FAVORIT FORM(L)+BESKRIVNING@p ZORRO@en PRO1 ALDRIG MISSA
Favoritfilm sslc01_106.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 GLOSA:(RIKTNING@rd) VARJE(L) ZORRO@en ORSAK ENTUSIASTISK FORM(L)+BESKRIVNING@p
Favoritfilm sslc01_106.eaf SSLC
FEEDBACK