Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
INNAN PRO1 GÅ YRKE LÄRA-SIG HOS BLAND
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>hand OM@b PERF-NEG YRKE PRO1 MÄRKA PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 MÄRKA PRO1 YRKE SKOLA PEK>hand SKOLA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TÄNKA FOKUSERA(J) MÅNGA YRKE SVÅR RIKTNING.MULTI PEK
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g INTE@z DUM(L)@z YRKE SÄGA PEK ROLIG
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JOBBA BRA FIN YRKE PEK>långf ALLTIHOP PU@g
Själv regissör sslc01_389.eaf SSLC
FEEDBACK