Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
POSS FRU SERVERA@rd WC@b HUR PU@g NÄRA
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:men PEK>person BRUKA WC@b PRO1@uppr ALDRIG-NÅGONSIN PRO1
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 BRUKA|INTE GÅ-IN(L) WC@b skola@& SKOLA^TID(L) mtyp:nehej
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FORM(7b)+UTSTRÄCKNING@p BAKOM FORM(7b)+UTSTRÄCKNING@p WC@b c@hd MINNAS(5) PEK>person
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA PEK>person JA@b WC@b LÄNGST-CONTRA tp@& SEDAN(L)@z
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& SEDAN(L)@z VILL WC@b BETYDA MÅSTE måste@hd
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BEORDRA-GÅ-DIT SEDAN(L) GÅ-IN(L) WC@b DÖRR ENTITET(JJ)+BEFINNA@p.FL TYP@b
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@& PRO1 SITTA WC@b PEK-PLATS-UPP KLÄTTRA PEK-BANSTRÄCKA
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DESPERAT^HUS^FRU@en ALLTID STARTA WC@b SCEN ALLTID BARA(B)
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÅT-ÅKA STÅ(N) SÅ-ATT-SÄGA WC@b STÅ(N) SEDAN(L) MAN(Jf)
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAN(Jf) GÅ(N) GLOSA:(TYST) WC@b GLOSA:(PEK) SNART FÄRDIG
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
STÅ(N)@z MAN(Jf) VILL WC@b båt@hd BOJ-LIST-EN BOJ-LIST-TVÅ
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK MÅSTE PEK>hand@uppr WC@b PEK>hand ÄTA(A) zzz@z
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK MAN(Jf) KRIS WC@b NÖDIG@ka SKYNDA UTE
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
FEEDBACK