Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PRO1 VOLLEYBOLL VARA-MED VS@b@en I@b MALMÖ@b@en NITTON(4)
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK OS@b@en PEK VS@b@en VS@b@en PEK-PLATS-DÄR DÅ@b
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OS@b@en PEK VS@b@en VS@b@en PEK-PLATS-DÄR DÅ@b PRO1
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SDI@b@en OCKSÅ VARA-MED VS@b@en I@b PEK FRANKRIKE@en
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PEK>pekf GÅNG+TVÅ VS@b@en JA@b PEK>långf OS@b@en
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MER zzz@z NU@b@z VS@b@en PEK@z BYTA(L) NAMN
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MINNAS(5) PRO1 MALMÖ@en VS@b@en PEK DÅ@b PEK
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& EM@b mtyp:och VS@b@en s@hd JA@ub zzz@&
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g VÄRLD^SPELA(O) HETA VS@b@en VÄRLD^SPELA(O) mtyp:eller DÖV(L)
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-PÅ PRO1 tp@& VS@b@en I@b FRANKRIKE@en PEK
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
FEEDBACK