Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
KOMMUNICERA VAD PRO1 VISA-FINGRET POSS1 FD@b MAN(H)
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TÄNKA VARFÖR VISA-FINGRET ORSAK PU@g PRO1
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAN(Jf) CHOCKA PARALYSERAD VISA-FINGRET PRO1 TVÅ_TRE_FYRA@num@uppr ÅR@b
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PÅ@z VARFÖR PRO1 VISA-FINGRET ORSAK PRO1 KOMMUNICERA
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MOPED-ÅKA@z FÖRSTÅ-INTE(Lb) TITTA-PÅ-FINGRET@ka VISA-FINGRET VISA-FINGRET.MULTI TRO MOTSVARA
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
BOJ-PUNKT(L)@z BOJ-PUNKT(7b) motorcykel-åka@z@hd VISA-FINGRET visa-fingret@hd moped-åka@z@hd FÖRSTÅ-INTE(Lb)
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
FEEDBACK