Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FEL ODLA@z PEK VIN ORDNING+TVÅ(da) SORT@b GLOSA:(UNDVIKA)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
FEEDBACK