Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
ACCEPTERA(Jv) INTE TALA VID BEFALLA@rd INTE PRO1
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ-IN(L) SKOLA skola@uppr VID LEKTION PRO1 SITTA(SS)-RUNT.FL
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÖRANDE PRO1 VÄXA-UPP VID FYRA ÅR@b HJÄRNA(Jvs)^HINNEINFLAMMATION@b
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄFFAS-OBJ@z PERSREF1@pr TRÄFFAS-OBJ VID CENTRAL^STATION LEDSAGA KOMMA-HIT(Lb)
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN Ö FORM(L)+BESKRIVNING@p VID ÅNGERMANLAND^ÄLV(5)@en EN FORM(L)+BESKRIVNING@p
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVINNA NYHET^TECKEN(J)@en BRUKA VID TJUGO ÖVER FEM
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUND FÅ-SYN-PÅ BI@b^KUPA VID TRÄD PEK HUND
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
FEEDBACK