Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PEK.FL PEK SKRIKA VARG VARG SKYNDA KOM-HIT
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PU@g VAD HÄNDA VARG ÄTA-UPP ALLA FÅR(V)
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GÅ(N)-OMKRING HJÄLPA VARG VARG PU@g VAD HÄNDA
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FUT-NEG GÅ(N)-OMKRING HJÄLPA VARG VARG PU@g VAD
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
BY@b VINKA@ka HJÄLPA VARG NU@b KOMMA-HIT(Lb) HJÄLPA
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SÅG SKUGGA PEK VARG ENTITET(GG)+RÖRELSE@p PEK SKRIKA
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p HJÄLPA PU@g VARG FINNAS|INTE PI PU@g
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HJÄLPA ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p KOMMA-FRAM VARG FINNAS|INTE POJKE SKRATTA(5b)
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
POSS1 FÅR(V) VARG VARG PEK PEK man@&
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ÄTA-UPP POSS1 FÅR(V) VARG VARG PEK PEK
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
VARG SKYNDA KOM-HIT VARG ÄTA(A) ÄTA-UPP POSS1
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK SKRIKA VARG VARG SKYNDA KOM-HIT VARG
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FÅR(V)^POJKE OCH VARG EN GÅNG LÄNGESEDAN
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
RUBRIK HERDE@b^POJKE OCH VARG POJKE VAKTA FÅR(V)
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
JUST-DET@ka SPRINGA(G) SKRIKA VARG KOMMA-HIT(Lb) SKRIKA SPRINGA(G)
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GRÅ ENTITET(GG)+RÖRELSE@p PEK VARG GREPPHÅLLA(G) STAV PRO1
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GREPPHÅLLA(G) SPRINGA(G) SKRIKA@rd VARG PEK JAGA FÅR(V)
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ALLA FÅR(V) DÖD(J) VARG BITA(5b).FL ALLA PU@g
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S2
VÄXA-UPP PI KLARA-SIG(da) VARG FÅNGA OBJPRO1 INTE
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
FEEDBACK