Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
DAG POJKE PEK VARFÖR INTE UTSÄTTA-FÖR PEK.FL
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PRO1 FÖRSTÅ(L) INTE VARFÖR PEK ALLTID KOMMA-DIT(Lb).MULTI
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK SÄGA-TILL PU@g VARFÖR ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p PEK MÅSTE
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA tp@& PU@g VARFÖR KRAMA KRAMA PU@g
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN@z TÄNKA PÅ@z VARFÖR PRO1 VISA-FINGRET ORSAK
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PASSA|INTE@rd PRO1 TÄNKA VARFÖR VISA-FINGRET ORSAK PU@g
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GE-FAN MEDLEM I@b^DAG VARFÖR PRO1 MEDLEM tp@&
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO1(L).FL PEK>person teckna@& VARFÖR PRO1.FL KAN TECKNA-SPRÅKA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF FÖRSKOLA PRO1 VARFÖR PERF ANSÖKA KOMMUN
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRST(L) ROLIG FÖRST(L) VARFÖR PRO1 BRA HANDBOLL
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK SA PRO1 VARFÖR PEK FRÖKEN FRÖKEN@b
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK FRÖKEN FRÖKEN@b VARFÖR SAMMA PRATA(5) FRÖKEN@b
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PRO1 VETA|INTE VARFÖR PU@g SVARA PU@g>person
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUR MÅ PEK VARFÖR FRÅGA-TILL1 HUR PEK
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FELFRI VARFÖR ONT VARFÖR PU@g FORTFARANDE(da) I@b^DAG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORSAK INTRESSERAD-AV SPORT VARFÖR PU@g BREDAXLAD MAGE-SEXPACK@z
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PEK FELFRI VARFÖR ONT VARFÖR PU@g
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID-BAKÅT.ITER SA PEK VARFÖR DET@b mtyp:jo FULL(L)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FEST EN|DAG FÖRE VARFÖR ORSAK PRO1.FL MÅ
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF-NEG@rd PEK PRO1 VARFÖR BUFFE@b INUTI restaurang@&
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS-EGEN THAILAND@en VETA-INTE(8b) VARFÖR PRO1 TÄNKA PEK
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GANSKA TRÅKIG HEMMA VARFÖR ATT@b FOLK GLOSA:(?)
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄPPAR-RÖRELSE GLOSA:(TECKNA) FIN VARFÖR JUST@b@z VÄLJA PEK
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅLIG(B) TYCKA PEK VARFÖR VÄLJA PEK PERSREF4@pr
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET MINSKA(L) MINSKA(L) VARFÖR PEK FINNAS MÅNGA
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 HÖRA LITE(7a) VARFÖR zzz@z AUTOMATISK(5) tp@&
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VETA INTE mtyp:och VARFÖR ORSAK PRO1 SJÄLV
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF FLYTTA SA VARFÖR PRO1 TALA-OM FÖRUT
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KORTVARIG(J) VARFÖR MEDDELA REKTOR TVÅ
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRECIS MEN SAMTIDIG VARFÖR MÅSTE GRUPP-DELA tp@&
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HEJ TILL ALLA VARFÖR SÅ-ATT-SÄGA VARA|PEK ÄNDÅ
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖV(L) VETA-INTE FÖRBIPASSERA(4)-RECIPROK VARFÖR SKA SÄGA HEJ
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRÄFFAS PRO1 VETA-INTE VARFÖR TRO OLIKA zzz@&
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
NEJ-NEHEJ(J) VAD GILLA-INTE VARFÖR MEN PRO1 MENA
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g VARFÖR PU@g VARFÖR PU@g ALLTID POSS1
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSREF4@pr SA TECKNA VARFÖR SAMMA GROVLEK(7b) MEN
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PI LÄTT SAMTALA VARFÖR JA@ub@z PEK HA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅLIG DÅLIG@hg ALLTID VARFÖR ALLTID VARFÖR@hg OLIK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR SVENSKA ORD VARFÖR LEDA-TILL OCKSÅ PEK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMTALA POSS@z PU@g VARFÖR PU@g VARFÖR PU@g
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÅ-INTE(L) JOBBA PU@g VARFÖR RADIO PU@g PEK>person/PEK
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AKTIVERA PU@g PU@g VARFÖR VÄLJA OBJPRO>person PEK>person
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OLIKA GLOSA:(?) NU@b VARFÖR MYCKET KÄNNA GLOSA:(KÄNNA-SIG)
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MALVA@b@en PI SYFTE VARFÖR MALVA@b@en PI MANILLA^SKOLA@en
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& PRO1 VETA|INTE VARFÖR VETA-INTE PRO1 MEN
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOM PU@g ORSAK VARFÖR JA@ub@z VARA SKÖVDE(G)@en
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& LEDA-TILL VARA VARFÖR PRO1 SAMTALA HANDIKAPP(B)^ERSÄTTNING
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÄST(B) PU@g PU-MEN@g VARFÖR ÄNDRA VARFÖR PU@g
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU-MEN@g VARFÖR ÄNDRA VARFÖR PU@g FÖRBEREDA JÄTTESTOR(S)
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI ROLIG mtyp:men VARFÖR PI ROLIG tp@&
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
FEEDBACK