Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
VARA@z GÖTEBORG(8)^KAMRAT@en VILL VÄRVA OBJPRO1 FLYTTA-UT zzz@z
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK värva@& VILL VÄRVA PERSREF1@pr PEK>långf OBJPRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KFUM@b@en HA FÖRSÖKA VÄRVA OBJPRO1 PERF FÖRSÖKA
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO1 PERF FÖRSÖKA VÄRVA PRO1 FUT-NEG PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK IFK@b@en FÖRSÖKA VÄRVA OBJPRO1 PRO1 PU@g
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLUBB värva@& FÖRSÖKA VÄRVA OBJPRO1 PRO1 FLYTTA
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
FEEDBACK