Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
KORT GREPPHÅLLA(AA) PEK VÄNTA-LITE TELEFONERA.INITSTOPP VÄNTA-LITE@z PEK
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
PRO1 RAST NEJ-NEHEJ(J) VÄNTA-LITE BOJ-PEK(L) BOJ-PEK(L) TVÅ
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA VAKT RIVA-PAPPER VÄNTA-LITE SNART KAN SKIT
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRA SVENSKA PRO1 VÄNTA-LITE SE EN EX@b
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 pro1@hd OK@b VÄNTA-LITE MEN@z PEK>pekf PENGAR(ea)
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g GREPP(GG)+HANTERA@p GLOSA:FILMKAMERA-PLACERA VÄNTA-LITE GREPP(88b)+HANTERA@p JA@ub mtyp:ja
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
grepp(s)@hd PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(Jvs) glosa:(grepphålla(5))@hd VÄNTA-LITE glosa:(pd)@hd glosa:(ps)@hd
Själv regissör sslc01_389.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
kasta@& KASTA GREPP(A)+HANTERA@p@z VÄNTA-LITE PEK PEK pek@hd
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
GEST(J)@ka form(s)@hd TYST VÄNTA-LITE KALLA-PÅ(L) VARELSE(L)+BEFINNA@p PEK
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLANKA BAKOM bakom@hd VÄNTA-LITE STANNA PEK pek@hd
Film Plankan sslc02_192.eaf SSLC
FEEDBACK