Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
STARTA ÅKA KOMMA-DIT(Lb) VÄNERSBORG@en SKOLA PEK BÖRJA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BANDY PRO1 VARA-MED VÄNERSBORG@en SAMMA PEK>person KLUBB
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PRO1 PEK VÄNERSBORG@en PEK>ringf PRO1 FLYTTA-UT
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖV(L) tp@& PEK VÄNERSBORG@en TACK-VARE PRO1 TRE
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCKSÅ MEDLEM PEK VÄNERSBORG@en PEK VÄNERSBORG@en PI
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK VÄNERSBORG@en PEK VÄNERSBORG@en PI BANDY^STAD PEK
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 BÖRJA YRKE^SKOLA VÄNERSBORG@en PEK VÄNERSBORG@en perf@&
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
YRKE^SKOLA VÄNERSBORG@en PEK VÄNERSBORG@en perf@& SE korp@&
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF STJÄLA(B) I@b VÄNERSBORG@en PEK>person PRO1 GÅ-IN(L)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK KÖRA-SKJUTS TILL VÄNERSBORG@en LITE(7b) PEK-BANSTRÄCKA BYTA(L)
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅDÄR PRO1 KOMMA-DIT(Lb) VÄNERSBORG@en YRKE^SKOLA PRO1 SITTA
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PRO1 YRKE^SKOLA VÄNERSBORG@en PRO1 TECKNA-SPRÅKA PU@g
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INUTI tp@& A@b^SKOLA VÄNERSBORG@en FÖRFLYTTA(Vb) HÄMTA VAGN
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KOMMA-DIT(Lb)@z VAR VÄNERSBORG@en GLOSA:(?) PRO1 SITTA(VVb)
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FOLK^PARK@b DANSA PEK VÄNERSBORG@en PEK BANSTRÄCKA(J)-UPPÅT PEK
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA@z GLOSA:(HINDER) INUTI VÄNERSBORG@en JA@ub JA@ub JA@ub
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& PU@g JA@ub VÄNERSBORG@en JA@ub PRO1 PERF
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NITTONHUNDRA^FEMTIO^TRE@tal KOMMA-DIT(Lb) TILL VÄNERSBORG@en SKOLA POSS1 LÄRARE
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VIRTUS@b@en HETA PEK VÄNERSBORG@en VILJAN@en VILJAN@b@en viljan@&
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAD YRKE^SKOLA PEK VÄNERSBORG@en PRO1 GÅ-IN(L) VAD
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID-FRAMÅT-TILL SEDAN(L) FLYTTA-UT VÄNERSBORG@en DÖV(L) PEK PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÅGRA LUND@en NOLL(O) VÄNERSBORG@en NOLL(O) DÅLIG PEK.FL
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMA ANNAN(ea) FRÅN VÄNERSBORG@en HÄRNÖSAND@en MANILLASKOLA@en KOMMA-DIT(Lb)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK VÄXJÖ(V)@en ELLER VÄNERSBORG@en PERF-NEG PEK.FL BETYDA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PERF PRATA(5) VÄNERSBORG@en PRO1 STRUNTA TJÄNA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PAPPA PEK BEGE-SIG-BORT@z VÄNERSBORG@en ÄNDÅ PRO1 OK@b
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FUT-NEG PRO1 BEGE-SIG-IVÄG VÄNERSBORG@en CHEF PU@g OK@b
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄNERSBORG@en SKOLA PEK>person VÄNERSBORG@en PEK>person PY PRO1
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PRO1 LÄNGTA VÄNERSBORG@en PRO1 ROLIG TECKNA-FLYT@rd
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
två@& TVÅ ÅR@b VÄNERSBORG@en PRO1 PEK>person FYRA
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) EFTER SKOLA VÄNERSBORG@en SKOLA PEK>person VÄNERSBORG@en
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MANILLASKOLA@en LUND@en PEK.FL VÄNERSBORG@en ALLA tp@& LEDA-TILL
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK HÄRNÖSAND@en LUND@en VÄNERSBORG@en MANILLASKOLA@en FLICKA.PL KOMMA-DIT(5b)
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
BOJ-PUNKT(L) PEK PEK VÄNERSBORG@en PRO1 BITA-IHOP TILLBAKA
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FLYTTA-UT KOMMA-DIT(Lb) tp@& VÄNERSBORG@en PRO1 JOBBA VAD
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g FLYTTA-UT TILL VÄNERSBORG@en DÅ@b PRO1 ARBETA(J)^LÖS(8)
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA FÖRUT UF@b^VILJAN@en VÄNERSBORG@en PEK PEK.FL FÖRENING
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN BADMINTON^KLUBB I@b VÄNERSBORG@en PEK SÄLJA(5) BINGOLOTTO
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄXJÖ(H)@en FÖRR-I-TID HUR@z VÄNERSBORG@en FÖRUT HUR@z TECKNA
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g VÄXJÖ(Z)@en VÄXJÖ(Z)@en VÄNERSBORG@en SAMMA TRO PRO1
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF SAMMA SKOLA VÄNERSBORG@en PERF PEK BERÄTTA
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMMA SKOLA PERF VÄNERSBORG@en OCKSÅ PERF PEK
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK