Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
STIGA-UPP BORSTA@ka KOM-HIT VÄN PEK TRÄD KOM-HIT
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(55bt)+RÖRELSE@p PEK TVÅ VÄN PEK>långf VAD-GÖRA PEK>långf
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
OCH BJÖRN TVÅ VÄN PEK-TVÅ GÅ@rd I@b
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK-TVÅ VÄN OCH BJÖRN TVÅ
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK BJÖRN PEK VÄN SA JA@ub RÄTT@rd
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
BJÖRN SA PEK VÄN PEK OM@b HÄNDA
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PI INTE RIKTIG VÄN PEK.FL
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SKÖLDPADDA FINNAS|INTE LITEN(L) VÄN PU@g LÅTA-VARA ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FUT-NEG VÄLJA PRO1 VÄN PERSON.PL@kl FLY INTE
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
KOMMA-HIT(Lb) ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p PEK>pekf VÄN PEK>pekf FLY VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA+ENTITET(L)@p
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
OCH BJÖRN TVÅ VÄN PEK-TVÅ GÅ@rd LAND^VÄG
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
RUBRIK TVÅ VÄN OCH BJÖRN TVÅ
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S2
GLOSA:(VÄG) PEK>pekf pek@& VÄN FEST ETCETERA(5) LEDA-TILL@z
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
hörande@& HÄLSA-PÅ(J) HÖRANDE VÄN KOMMA-DIT(5b)@z SITTA(VVb)-RUNT.FL PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TA MED OBJPRO1 VÄN OMÖJLIG FÖLJAS-ÅT MED
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SITTA(VVb)-RUNT.FL GLOSA:(KALLA-PÅ) DÖV(L) VÄN FÖRFLYTTA-HIT(L) PRO1 TECKNA-FLYT
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄFFAS PEK GAMMAL(5) VÄN FRÅN TID-FRAMÅT-TILL PRO1
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI DJUR^VÄN PEK VÄN VÄXA-UPP SVÅR LÄMNA
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TRÄFFAS EN VÄN HÖRSEL^SKADAD MAN(Jf) PEK
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LEDSEN SKILJAS-ÅT(B) FRÅN VÄN GLOSA:(?) GLOSA:(?) PI
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA UMGÅS MED VÄN ALLA ALLA fem@&
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-PLATS-DÄR IGEN NÅGRA VÄN FRÅN VÄXJÖ(V)@en TID(L)
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BLI(J) mtyp:som PRO1.FL VÄN UMGÅS HÄLSA-PÅ(Q) VARANDRA
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 HA MÅNGA VÄN FAMILJ BARN BARN^BARN
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI OCKSÅ@z FÖRÄLDRAR(L) VÄN SLÄKT PI FÖRFLYTTA-HIT(L)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN POSS1@z PEK>person/PEK VÄN PERSREF1@pr EFTER TVÅ_TRE@num@uppr
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKENSPRÅK TECKNA-FLYT@rd MÅNGA VÄN LÄRA-SIG@rd LEDA-TILL MER
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PLUS POSS.FL VÄN HÖRANDE MÅNGA KOMMA-DIT(5b)
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UMGÅS HA MÅNGA VÄN vän@hd tp@& FLESTA
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& POSS1 FÖRÄLDRAR(J) VÄN HÄLSA-PÅ(J) HÖRANDE BARN
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK