Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_NonDH S1
PEK-TVÅ BOJ-LIST-TVÅ OMÖJLIG VÄGG NOLL KOMMA-HIT(Lb)
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SITTA(Vb) PRO1 FLYTTA(Vb) VÄGG DÖV(L) TECKNA-FLYT PRO1
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S2
bred(j)@& DUBBEL^SÄNG(J) zzz@& VÄGG PRECIS precis@hd FORM(JJ)+UTSTRÄCKNING@p
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
KOMMA-HIT(Lb) BOJ-AVGRÄNS(J) FORM(J)+UTSTRÄCKNING@p>entitet VÄGG form(j)@hd form(j)@hd form(j)@hd
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
FEEDBACK