Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRO1 PERF LÄSA USA@b@en ÅR@z BETYDA SJÄLVKLAR
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ^TUSEN@tal PRO1 KOMMA-DIT(Lb) USA@b@en tp@& DÖV(L) HISTORIA(It)
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b PRO1 I@b USA@b@en PEK SISTA DAG
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) TA-SIG-DIT SAKNA USA@b@en PU@g
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLUS@z PÅVERKA1 FRÅN USA@b@en PU@g FÖRESTÄLLA-SIG INUTI
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID(L) ELLER KOMMA-DIT(Lb) USA@b@en TID(L) ELLER VETA-INTE
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ OLIKA VÄRLD USA@b@en PERSON.FL SVERIGE@en FOTBOLL(ml)
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PEK TECKNA USA@b@en PEK>långf PEK>ringf zzz@z
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄLJA OBJPRO TILL USA@b@en USA@b@en OBJPRO1 VAD
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO TILL USA@b@en USA@b@en OBJPRO1 VAD zzz@z
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z RESA TILL USA@b@en LÄSA-PLUGGA UT@b^BYTA(7o) PEK
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(J) PRO1 TA-SIG-DIT USA@b@en MAMMA ÖVERRASKA ROLIG
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOM(S) ÅKA TILL USA@b@en UT@b^BYTA(7o) zzz@z ÅKA
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:MINDRE-MINST DEL^STAT I@b USA@b@en LÄNGST-IPSI GLOSA:(FORM(J)+BESKRIVNING) tp@&
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LANDSLAG(7o)^SPELA(Lb) FÖR döv@& USA@b@en a@hd LAG(S) och@&
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÄRDIG TEKNIK MEN USA@b@en LITE(7v) EFTERKÄLKEN PRO1
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSON.PL BEHOV MEN USA@b@en FÖR STOR BETYDA
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
PRO1 TÄNKA FÖR USA@b@en OTROLIG(5) UTMANING@b PRO1
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL KOMMA-HIT(Lb) FRÅN USA@b@en UT@b^BYTA(7o) PRO1 JA@ub
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& BERÄTTA GLOSA:(TÄNKA) USA@b@en PRO1 PERF PEK
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
pek>person@hd HUR GAMMAL(5) USA@b@en PEK BETYDA PEK>person
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAR INUTI USA@b@en VAR BASKETBOLL HÄNGA-MED
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
FEEDBACK