Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
ÄN HUND MED UPPFOSTRA TALA RÖST-ANVÄNDA zzz@&
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRÄLDRAR(L) HA|INTE VEM(J) UPPFOSTRA LÄRA-SIG OBJPRO1 SJÄLV
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LAG(S) BRA mtyp:det är UPPFOSTRA PEK.FL GRUPP TA
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& VARA tp@& UPPFOSTRA HEMMA tp@& TRÄFFAS
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK.FL VARA MER UPPFOSTRA PEK.MULTI UPPFOSTRA INTE
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MER UPPFOSTRA PEK.MULTI UPPFOSTRA INTE VETA|INTE PRO1
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SVENSKA ALLA MEN UPPFOSTRA TECKENSPRÅK PEK VETA
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRÄLDRAR(L) tp@& SÅ-ATT-SÄGA UPPFOSTRA SAMMA SÄTT sätt@hd
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÖRA SÅ SÅ-ATT-SÄGA UPPFOSTRA SAMMA SÄTT PRO1
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK