Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
UPPFATTA VARFÖR@z BETYDA UPPFATTA MAMMA BLÅSA(O)@rd HELA-TIDEN(L)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FUNGERA INTE SÅ UPPFATTA VARFÖR@z BETYDA UPPFATTA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BAGGIS SMÅ(L) LITE@z UPPFATTA BOKSTAVERA-KNAGGLIG SEDAN(L) PU@g
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄRA-SIG PRO1 mtyp:mig UPPFATTA TECKENSPRÅK PEK-PLATS-DÄR MEN
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
ORD ROLIG KAN UPPFATTA OLIKA SÄTT PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FEL PRATA(5) PU@g UPPFATTA PU@g INTE KOPPLA-IHOP
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z PEK SE-UT UPPFATTA NEJ(N) PRO1 KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g OM@b PRO1 UPPFATTA RÄTT PU@g TYCKA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 kan@& HA UPPFATTA AVLÄSA-MUN OTROLIG(S) PRO1
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVENSKA TALA@rd TECKNA-FLYT UPPFATTA PEK>pekf PEK>långf MYCKET
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MYCKET FÖRSTÅ(L) I@b UPPFATTA TALA PEK.FL ELLER
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK.FL ELLER PEK UPPFATTA HÖRA UTTRYCKA TECKNA-FLYT
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRA FÖR PEK.FL UPPFATTA HUR VERKLIG LIV
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
4typ:tala DUKTIG PRATA-FLYTANDE UPPFATTA PU-NEG@g SEDAN(L) BETYG(B)
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OFTA LÄRA-UT PEK.FL UPPFATTA PEK STÄMMA(J) zzz@z
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person HEMLIG KOD@b UPPFATTA BRA@z FUNGERA PU@g
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PRO1.FL ÖVERENS UPPFATTA PLACERA(A)@z>panna OMVANDLA TECKENSPRÅK
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BARA(B) BILD.PL PRO1 UPPFATTA PRO1 TECKNA TILL
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) PEK JA@ub UPPFATTA LÄRA-SIG SJÄLV TÄNKA
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
FEEDBACK