Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
MEN DÅ@b PEK UNGEFÄR-CIRKA SAMTIDIG PRO1 IN@b
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSON.PL PRO1.FL VARA UNGEFÄR-CIRKA FEMTON STYCK DÖV(L)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SPRÅK JÄMFÖRA STÖRST UNGEFÄR-CIRKA JA@ub PRECIS PRECIS
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
FEEDBACK