Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
HITTA-PÅ(L) ANNAN(ea) METOD TVUNGEN glosa@& BILD.PL ENTITET(5b)+BEFINNA@p.MULTI
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 AVLÄSA-MUN PRO1 TVUNGEN PRO1 HÖRA POSS1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRBJUDA(G) MAMMA HUR-GÖRA(A) TVUNGEN HITTA-PÅ(L) ANNAN(ea) METOD
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VETA-INTE PRO1 KAN|INTE TVUNGEN SKRIVA NAMN FORM(77a)+UTSTRÄCKNING@p>hals
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PEK@z PRO1 TVUNGEN SKICKA SMS@b TVÅ
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÄNNA-SIG@z TIDEN-GÅR(L) PRO1 TVUNGEN PRO1 zzz@& EFTER
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARSÅGOD MÅSTE PU@g TVUNGEN GLOSA:KRAFTANSTRÄNGA RÄCKA-UPP-HAND RÄCKA-UPP-HAND
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK(V)>ringf-lillf@z SIST UPPTÄCKA TVUNGEN SJU LÅS NYCKELSTICKA-IN
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKÄMMAS@z PRO1 FLYTTA(A)@z@rd TVUNGEN PRO1 TYCKA JOBBIG
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORM(S)+BESKRIVNING@p SIST GODIS TVUNGEN TRE PÅSE PÅSE
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FRÅGA-TILL POSS mamma@& TVUNGEN FRÅGA-TILL POSS MAMMA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TITTA-PÅ-OMKRING PRO1 TVUNGEN BERÄTTA TITTA PEK
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PRECIS PRO1 TVUNGEN PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(J) FRÅGA-TILL NYFIKEN
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VAD@uppr VAD DÅLIG TVUNGEN PRO1 SKRIVA KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(PEK) OK@b BITA-IHOP TVUNGEN ORDFÖRANDE PU@g INGEN
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KALLA-PÅ(J) POSS1 SON TVUNGEN FÖLJAS-ÅT OBJPRO1 PRO1
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g JA@ub VARA|PEK TVUNGEN PEK ORSAK PRO1
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) MEN DÖV(L)|DAG TVUNGEN INTE PERF SAMMA
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID-FRAMÅT-FRÅN LÅTA-VARA PRO1 TVUNGEN PRO1 GLOSA:HOPPA-ÖVER.MULTI GLOSA:SPOLA-FRAM
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLOCKTID+SEX KLOCKTID+SJU VAKTA^MÄSTARE TVUNGEN FÖRFLYTTA-DIT(L) PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g AVBRYTA(5)
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA-PÅ-SIDLED OMÖJLIG RODNA TVUNGEN SIMMA LÅNGT.MYCKET ANSIKTE(L)
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLA MAN(Jf) KVINNA TVUNGEN LÄRA-SIG SKRIVA-TANGENTBORD EFTER
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TELEFONERA PEK LYCKAS-INTE TVUNGEN PRO1 SMS@b KNAPPA-MOBILTELEFON(B)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LYCKAS-INTE HJÄLPA INTE TVUNGEN zzz@& lampa@& GLOSA:(LYSA)
Bildserier sslc02_070.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HAND(G)+HANTERA@p LYCKAS-INTE PU@g TVUNGEN GLOSA:(?) PU@g zzz@z
Bildserier sslc02_070.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR ÅKA PU@g TVUNGEN VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p BUSS(Jvs) MISSA
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OMÖJLIG GLOSA:IVÄG-MED FÅGEL(7v) TVUNGEN TA FÅGEL(7v)^HOLK@b FÖRSÖKA
Bildserier sslc02_089.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:FÖRNÄM KOLLEKTIV(55bt)+FÖRFLYTTA@p SKA TVUNGEN RITA@z FORM(LL)+BESKRIVNING@p>mun SITTSTÄLLNING@ka
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK POJKE OCKSÅ TVUNGEN zzz@z PEK pojke@&
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÖPPNA LYCKAS-INTE PU-VAD-GÖRA@g TVUNGEN PU@g PEK@z HITTA-PÅ(4)
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
FEEDBACK