Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
MÖTE(7b) SJUTTIO_SEXTIO^NIO_SJUTTIO@tal PRO1 TVIVLA(5) NEJ-NÄH(J) TID-BAK-HORISONTAL TACK|VARE@b
Viktigaste händelse sslc01_246.eaf SSLC
FEEDBACK