Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SAMMA ÅLDER PEK(N)>långf-ringf TVILLING PEK(N)>långf-pekf tp@& LÅTA-SÄGA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person TVILLING@hg PI TVILLING PEK>person/PEK TVILLING MEN
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI TVILLING PEK>person/PEK TVILLING MEN MAMMA TECKEN(J)
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PI TVILLING@hg PRO1 TVILLING PRO1 TVILLING TVILLING@hg@uppr
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TVILLING PRO1 TVILLING TVILLING@hg@uppr TVILLING TVILLING@hg
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TVILLING TVILLING@hg@uppr TVILLING TVILLING@hg MINNAS(5) tecken@&
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN PRO1 BRUKA TVILLING PRO1 VILL villa@&
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
FEEDBACK