Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
VILL GÅ TITTA TV@b VÄNTA ALLA FÄRDIG
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PRO1 MER TV@b SERIE(5b) PU@g INTE(L)@z
Favoritfilm sslc01_106.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TA(7a) STOPPA-I(7o)>mun SE@z TV@b STOPPA-I(7o)@rd>mun glosa@& BEGE-SIG-HEM
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 FÅ-SYN-PÅ glosa@& TV@b ELLER TIDNING PLACERA(A)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK@z VISA PEK TV@b PÅ OBJPRO TYCKA
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
wtyp: FILM PU@g TV@b SERIE(L) MEN BIO
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OFTA BÄST(B) PRO1 TV@b SERIE(L) JA@b wtyp:
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
läppar-ihopknipta@& PEK>person SE TV@b NU@b DAG KVINNA
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PEK DÖV(L) TV@b I@b DANMARK@en PRO1
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TEX@b TITTA PÅ TV@b TEX@b NYHET INUTI
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(ÖGONBRYNRÖRELSE) GLOSA:(?) KONTROLLERA TV@b MYCKET STEL MÄNNISKA
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SA|PEK SAMMA PEK>person TV@b NYHET PRO1 ALLTID
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAMMA BRUKA TECKNA-FLYT TV@b TECKNA-FLYT PAPPA MAMMA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TA MED TV@b GLOSA:(PAKET) PRO1 GREPP(55bt)+HANTERA@p
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖVFÖRENING TITTA-PÅ-DITÅT(44) PEK>långf TV@b ENTITET(7)+FÖRFLYTTA@p PU@g TIDNING
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅVERKA-RECIPROK.MULTI PU@g SAMMA TV@b SE TV@b OFTA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA TV@b SE TV@b OFTA FÖRUT ENKEL
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TUR@b HA TVÅ TV@b PRO1 GLOSA:(UNDANTAG) PEK
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:nä PRO1 HA TV@b MEN PRO1 TITTA
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TITTA INTE PÅ TV@b PU@g PRO1 PRIORITERA
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PRIORITERA INTE TV@b PRO1 GLOSA:(ÅT-SIDAN) MEN
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
på@& TITTA PÅ TV@b v@hd FYRKANT(L) BIO
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g HA|INTE EGEN TV@b PRO1 BEHÖVA(B) EGEN
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 BEHÖVA(B) EGEN TV@b GLOSA:(ENTITET(5)+FÖRFLYTTA) PU@g PEK
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅDAN PEK>person SÅ-ATT-SÄGA TV@b GLOSA:(SKRÄP) TYP@b PEK>person/PEK
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RADIO MAST OCKUPERA TV@b STATION(V) OCKUPERA SKJUTA-MED-VAPEN
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OTROLIG(5) PEK HÄNDA TV@b GE-UT PRO1 SITTA
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RYSK SOLDAT ANFALLA TV@b RADIO MAST OCKUPERA
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TEXTAD(V) RÄDDA NU@b TV@b TEXTAD(V) ALLA NUMMER+EN
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TITTA-PÅ SE ÅSKÅDA TV@b zzz@z POJKE GÅ(N)
Snögubben sslc02_026.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TV@b PEK STRUNTA TV@b GE-FAN STÅ SE
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MAMMA GLOSA:(HEMMA) TITTA TV@b PEK STRUNTA TV@b
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVÄLL ALLA SE TV@b ALLA FAMILJ FÖRÄLDRAR(J)
Snögubben sslc02_087.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARDAG^RUM MYSIG TITTA TV@b POJKE åskåda@& FÖNSTER(5)
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLA ANNAN(ml) TITTA TV@b v@hd POJKE VARELSE(Vb)+BEFINNA+ENTITET(Vb)@p@z
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVÄLL FÖRÄLDRAR(L) SITTA(Vb) TV@b KNAPPA-FJÄRRKONTROLL POJKE TITTA-UT@ka
Snögubben sslc02_332.eaf SSLC
FEEDBACK