Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PERSON@kl SAMTALA samtala@hd TRO LÅTA-VARA PEK ALLTID
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S2
ARBETE(G) PU@g PRO1 TRO FINNAS|INTE PERFEKT(da)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RÄTTVIS TRIVAS(J) BÄTTRE(J>B) TRO PRO1 PEK PRECIS
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BEHANDLA ALLA RÄTTVIS TRO ALLA BEHANDLA RÄTTVIS
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MINNAS|INTE PRECIS ÅTTA TRO ÅTTIO^FEM@num PROCENT(O) AV
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRE TIMMAR(L) NÅGON TRO PRO1 LEKTOR@b MER
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PRO1 varelse(l)@hd BOJ-LIST-TVÅ TRO PRO1
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TVÅ TRE ÅR TRO PRO1 ÅR+TRE NÅGON
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TENNIS JA@ub TRO TRÄNA(B) TVÅ_TRE GÅNG
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖV(L) UTAN-TVEKAN KRAMA TRO PRO1 TEX@b TEX@b
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA PLUS PRO1 TRO OCKSÅ PEK>person KÄNNA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRO PRO1 KRAMA TRO PRO1 EN@z MEN
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅTA-VARA KRAMA I@b^DAG TRO PRO1 PEK>person SLÄKT
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& JA@ub KRAMA TRO PRO1 JO@b PRO1
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KRAMA INTE PRO1 TRO SÅ-ATT-SÄGA SAMHÄLLE ÄNDRA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KANSKE MEN PRO1 TRO I-ALLA-FALL PRO1 VARA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MINNAS|INTE PRO1 JA@ub TRO PRO1 KRAMA TRO
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) MER JA@ub TRO DÖV(L) MER KRAMA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF SAMTALA LUSTIG TRO SAMTIDIG ELLER ÄMNE
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÅLLA-TELEFON(It) NOLL(O) DÖV(L) TRO PEK PRO1 PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
AVLÄSA-MUN BRA@z PRO1 TRO PU@g HA|INTE ANNAN(ml)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) AVLÄSA-MUN PRO1 TRO VARA TRÄNA(B)^SAK PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SIST PEK DANMARK@en TRO NITTIO^SJU@tal sju@hd VARA|PEK
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTRESSERAD LÄNGRE(L) tp@& TRO PERIOD KANSKE@z JUST
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1@z GRUPP PU@g TRO tp@& SE DIREKT
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRO KRÄVA@z EN VANA@b
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VIA HEM^SIDA INTERNET TRO PRO1
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANVÄNDA MYCKET INTERNET TRO FÖRENING ANPASSA EFTER
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKA STADIGVARANDE MEN TRO SJÄLVASTE INUTI ORGANISATION
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRO TYNA SVÅR TRO PRO1 tp@& FÖR
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING+TVÅ HEM SVÅR TRO TYNA SVÅR TRO
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VIA PEK TEKNIK TRO PRO1 TRO DÖVFÖRENING
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ANSLUTA TRO tp@& TRO MÅNGA UNGDOM(Jvs) GE-FAN
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TILL LOKAL(L) PU@g TRO ISTÄLLET MER VIA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRO OCKSÅ PRO1 tp@&
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& MEDLEM ANSLUTA TRO tp@& TRO MÅNGA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STAN PRO1 tp@& TRO SJÄLVASTE LOKAL MÅNGA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TEKNIK TRO PRO1 TRO DÖVFÖRENING SJÄLV LOKAL
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÄNDRA NÅGON ANNAN(ea) TRO PRO1 PY MEN
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTERNET TYNA tp@& TRO MÅNGA FÖRESTÄLLA-SIG DÖVFÖRENING
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BOKA.MULTI ANNARS@b PU@g TRO FRÄMST VARA HEM^SIDA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ FUNGERA PRO1 TRO MÅNGA SÄGA LÅTA-VARA
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
frankrike@hd tp@& SON TRO PEK VARA PI
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DAG^BOK PRO1 TITTA-PÅ TRO GLOSA:FÖRNÄM GLOSA:(?) VÄRLD
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
REDAN SÄGA@z PRO1 TRO PRO1 MINNAS(5) TVÅ_TRE
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& PU@g ALLTIHOP TRO PRO1 JA@ub JA@ub
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PU@g PRO1 TRO RÄCKA PU@g HA
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÖVER TROLLHÄTTAN@en TVÅ|EN TRO PRO1 TVÅ|EN TVÅ|EN
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BANSTRÄCKA(J) FÖRE GLOSA:MOT-RIKTNING TRO NÄRA SOLNA@b@en OMRÅDE@kl
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z GE-FAN GPS@b TRO SÄKER BÄTTRE(J) tp@&
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
FEEDBACK