Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ÅLDER SÅ-ATT-SÄGA TOLV TRETTON DÅ@b BÖRJA INTRESSERAD-INTE
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NÄR PRO1 TOLV TRETTON BÖRJA INTRESSERAD-INTE HÖRANDE
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DANSK DÅ@b PRO1 TRETTON FJORTON PRO1 TITTA-PÅ
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK TITTA NUMMER TRETTON AIK@b@en KONTROLLERA OBJPRO
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TACK GLOSA:HEJ-DÅ(Q) PERF TRETTON FJORTON ÅR@b I@b
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FREDAG TRETTON^E@b FREDAG TRETTON PRO1 JA@ub SJÄLVKLAR
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KILOGRAM RÅ@b FREDAG TRETTON OKT@b SLIPPA ISTÄLLET
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 PAPPA HA TRETTON SYSKON SJU DÖV(L)
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g tretton@& TOLV TRETTON ÅR@b DÅ@b BÖRJA
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK