Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
GÖRA PEK LÄTT@z TRÄNA(B) KAN sedan@& SÅ-ATT-SÄGA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORSAK PRO1 TÄNKA TRÄNA(B) SKA LÅTA-VARA pek@&
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK VARVA NER TRÄNA(B) EN|GÅNG VECKA IBLAND(7v).MULTI
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄNA(B) POSS1 FÖRUT TRÄNA(B) PEK BRA STIMULERA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK DUKTIG PRO1-TVÅ TRÄNA(B) POSS1 FÖRUT TRÄNA(B)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TENNIS JA@ub TRO TRÄNA(B) TVÅ_TRE GÅNG VECKA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UPPFATTA-AUDITIV@rd PRO1 PU@g TRÄNA(B) AVLÄSA-MUN DÅ@b glosa@&
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ANNAN(ml) VAL PRO1 TRÄNA(B) ANNAN(ea).FL HA HÖRSEL^RESTER
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄFFAS.MYCKET ROLIG UMGÅS TRÄNA(B) GLOSA:(?) SPECIELL SEDAN(L)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA SPECIELL SIMMA TRÄNA(B) VARA MED OLYMPIAD
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 KOMMA-DIT(Lb) VARA-MED TRÄNA(B) MÅLVAKT@ka PI SVÅR
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÖN KAN TALA TRÄNA(B) NÅGON JA@b MEN
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRA HÖRLURAR TALA TRÄNA(B) MEN PU@g MISSLYCKAS
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKENSPRÅK UNDERVISA INTE TRÄNA(B) TALA NEJ-NÄH(J) BARA(B)
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PLUS tp@& JA@ub@z TRÄNA(B) TALA APA FORM(LL)+BESKRIVNING@p
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TVÅ GÅNG.PL VECKA TRÄNA(B) BLI(J) ROLIG
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÖRJA@z PRO1 SIMMA TRÄNA(B) LÅTA-VARA PU@g SPÄNNA-SIG@z
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅTTIO@uppr BREDAXLAD MAGE-TVÄTTBRÄDA@z TRÄNA(B) BODYBUILDING-POSERA@z MAGE-TVÄTTBRÄDA@z SJÄLVKLAR
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPELA-INGEN-ROLL FARLIG PEK TRÄNA(B) HA GÖRA@rd VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p@rd
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
träna@& glosa@& träna@& TRÄNA(B) SPRINGA(G) EN GÅNG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÖRANDE SERIE(5b) SYFTE TRÄNA(B) MER PRO1 ORDNA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 ANSLUTA SKIDOR-ÅKA TRÄNA(B) PEK>pekf PERSREF1@pr PEK>pekf
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
IDL@b@en IDROTT^LEDARE^UTBILDNING BETYDA TRÄNA(B) SPORT NÅGON SEDAN(L)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GYMNASTIK^LEKTION SEDAN(L) KVÄLL TRÄNA(B) NÅGON KOPPLA-IHOP SKOLA^MÄSTARE
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MUSKEL BORTA PEK TRÄNA(B) OMIGEN LYFTA-HANTEL OMIGEN.ITER
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BORTA PEK(J)>vadben MÅSTE TRÄNA(B) FÅ1 MUSKEL BLI(L)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK TIPS OBJPRO1 TRÄNA(B) UPP VAD MUSKEL
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PEK.FL PERF TRÄNA(B) NOLL(O) mtyp:men PEK.FL
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD TRÄNA(B) FÅ-INTE(J) SE INUTI
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SE INUTI PRO1 TRÄNA(B) SKRIVA-TANGENTBORD PY@z FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK BÖRJA PRO1 TRÄNA(B) KNAPPA-MOBILTELEFON(B) HUR FÖRSTÅ(5)
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL VARA HÖRANDE TRÄNA(B) FÖRST(LL) PRO1 FRÅGA
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TEX@b PRO1 KOMMA-DIT(Lb) TRÄNA(B) NÅGRA HA POSS1
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK SA MÅSTE TRÄNA(B) KAN HÖRA BÄTTRE(J)
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID-BAKÅT MÅSTE TALA TRÄNA(B) MÅSTE NU@b PRO1
Viktigaste händelse sslc01_246.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÄGA FÅ GLOSA:KOM-MED TRÄNA(B) MORGON pu@& VILL|VAD
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÄRA-PÅ-AXEL TILL SKOLA TRÄNA(B) MORGON SKOLA SEDAN(L)
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOM PEK.FL ishockey@& TRÄNA(B) SAMMA hall@& ISHALL@b
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK DÅ@b PERSREF4@pr TRÄNA(B) BRUKA INUTI tp@&
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STARTA BETYDA PEK TRÄNA(B) PEK SYNS HA
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SOMMAR PERIOD@kl SJÄLV(L) TRÄNA(B) PROGRAM PY MÅSTE
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
lettland@& LETTLAND@en PEK TRÄNA(B) UNGDOM(Jvs) VM@b m@hd
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LETTLAND@en NU@b KOMMA-HIT(Lb) TRÄNA(B) PEK.FL NITTIO^SJU@num PLUS
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITEN(J) LÄTT FÖRÄLDRAR(J) TRÄNA(B) GLOSA:(?) MEN@z NU@b
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ISTÄLLET zzz@z@ka BEORDRA-GÅ-DIT TRÄNA(B) MYCKET kondition@& FYSISK
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET kondition@& FYSISK TRÄNA(B) TRE GÅNG.PL I@b
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NYSS@b VECKA-DÅTID SISTA TRÄNA(B) FYSISK maj@& IS@b
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NITTIO^ÅTTA@num IBLAND(7v) IN@b TRÄNA(B) TILLSAMMANS MED NITTIO^ÅTTA@num
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NITTIO^ÅTTA@num PLUS IN@b TRÄNA(B) TILLSAMMANS MED NIO^SEX
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PEK BEHÖVA(B) TRÄNA(B) MER PEK>pekf VAD@z
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
FEEDBACK