Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
POSS>person SON DÅ@b TOLV ÅR@b LITEN-PERSON TOKIG
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRÖTT SOVA(J) MÅL TOLV TRÖTT@z PRO1 KNAPPA-FJÄRRKONTROLL
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SITTA ORDFÖRANDE PEK TOLV ÅR@b PEK>pekf UTAN-AVBROTT
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KNAPPA-MOBILTELEFON(B) SKICKA TRÄFFAS TOLV PRO1 KOMMA-FRAM@z TRÄFFAS
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID-FRAMÅT ÅLDER SÅ-ATT-SÄGA TOLV TRETTON DÅ@b BÖRJA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID-FRAMÅT NÄR PRO1 TOLV TRETTON BÖRJA INTRESSERAD-INTE
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) KLOCKPERIOD-KVÄLL klockperiod-kvälldel@hd TOLV KLOCKPERIOD-KVÄLL VAD GÖRA
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VECKA BETYDA SUMMA TOLV TIMMAR(L) GLOSA:TVÅ-IHOP PRO1
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KASTA-BAKÅT MOPED-ÅKA GLOSA:(VARELSE(L)+FÖRFLYTTA) TOLV TIMMAR(L) MOPED-ÅKA STANNA
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TOLV@uppr GAMMAL(5) PRO1 TOLV ÅR@b GAMMAL(5) PRO1
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENTITET(JJ)+BEFINNA@p@z FJÄLL LINBANA TOLV NATT PEK wtyp:
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK BIL HALV(J) TOLV PEK-BANSTRÄCKA OK@b PRO1
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@& PU@g tretton@& TOLV TRETTON ÅR@b DÅ@b
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK