Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
GLOSA:(FÄRDIG(da)) ETCETERA(da) PRO1 TOALETT(V) TOALETT@uts PRO1 TOALETT(V)
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TOALETT(V) TOALETT@uts PRO1 TOALETT(V) GLOSA:(LÅNA) ETCETERA(da) OK@b
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS EGEN dass@& TOALETT(V) FORM(JJe)+BESKRIVNING@p SYNS NÄSTAN
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UTE FÖRFLYTTA(Vb) PEK-PLATS-DÄR TOALETT(V) DASS@b KOMMA-DIT(Lb) GÅ.KONT
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g GÅ PEK TOALETT(V) DASS@b HUS@kl DÖRR
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
FEEDBACK