Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
BJÖRN PEK ENTITET(JJvs)+RÖRELSE@p TITTA-PÅ LUKTA(N) TITTA-PÅ LÅTA-VARA
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(JJvs)+RÖRELSE@p TITTA-PÅ LUKTA(N) TITTA-PÅ LÅTA-VARA ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p BEGE-SIG-IVÄG
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SNART SVÄNGA-AV ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p TITTA-PÅ VAR MÅL TITTA-PÅ-OMKRING
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
BJÖRN LÄTTNAD STIGA-UPP TITTA-PÅ MAN(Jf) GREPPHÅLLA(SS) PU@g
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p BORTA PU@g TITTA-PÅ ENTITET(G)+STILLASTÅENDE@p ELEMENT(55)+FÖRFLYTTA@p FORM(55)+UTSTRÄCKNING@p
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
MYCKET KÖTT FORM(55bt)+UTSTRÄCKNING@p>mun TITTA-PÅ ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p SJÄLV TÄNKA
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SLAKT^HUS PEK ENTITET(GG)+RÖRELSE@p TITTA-PÅ ENTITET(GG)+RÖRELSE@p ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p GREPPA
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
VATTEN OMRÅDE@kl TITTA-PÅ-OMKRING TITTA-PÅ HUND GREPPHÅLLA(S)>mun FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p>mun
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HUND GREPPHÅLLA(S)>mun FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p>mun TITTA-PÅ PEK HA FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p>mun
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK HA FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p>mun TITTA-PÅ ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p GREPPHÅLLA(S)>mun GREPPHÅLLA(S)>mun
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S2
MORGON FÖRFLYTTA-DIT(L) FLESTA@z TITTA-PÅ SÅ-ATT-SÄGA FÖRFLYTTA-DIT(L) INGEN
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄNDÅ TROTS PEK TITTA-PÅ TYCKA BRA TRE
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄNDÅ SÅ-ATT-SÄGA SYNS TITTA-PÅ HUR REAGERA VETA-INTE
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN HÖRANDE PRO1 TITTA-PÅ PEK GLOSA:(?) HANDSKAKA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRINSESSA DAG^BOK PRO1 TITTA-PÅ TRO GLOSA:FÖRNÄM GLOSA:(?)
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TV@b^PROGRAM PRO1 TITTA-PÅ@z TITTA-PÅ VAD NAZIST FILM
Favoritfilm sslc01_106.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK FRÅGA-TILL1 PRO1 TITTA-PÅ SMÅ(L) GLOSA:(TÄNKA) PERF-NEG
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOM BETYDA betyda@hd TITTA-PÅ VAD SA|PEK wtyp:
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TUFF I@b BÖRJA TITTA-PÅ SEDAN(L) EFTER EN
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMMA PRO1 PRO1 TITTA-PÅ OFTA ANNAN(ea).FL TECKNA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK FÖRVÅNAD(8b) PRO1 TITTA-PÅ URSÄKTA SEDAN(L) PRO1
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANSIKTE(L) MEN PRO1 TITTA-PÅ TITTA ALDRIG PÅ
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SA IRLAND(5)@en PRO1 TITTA-PÅ GLOSA:(?) GLOSA:(SMILGROP)@en TECKNA
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DIREKT RONDELL PRO1 TITTA-PÅ TA-FÖR-PANNA@g RÅ@b PRO1
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSERA@ka SJÄLVKLAR PRO1 TITTA-PÅ PU@g MAGE-TVÄTTBRÄDA@z GAMMAL(G)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 MÅNDAG PRO1 TITTA-PÅ SIST VARA-MED TA-SIG-DIT@z
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BANDY PRO1 TITTA-PÅ TITTA-PÅ MÅNDAG ONSDAG MINNAS(5)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(NERVER-SPÄND) NERVÖS@ka PRO1 TITTA-PÅ KVÄLL PEK BILBERGSKA-GÅRDEN@en
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STYRKETRÄNA SE BRÖST-MUSKEL@z TITTA-PÅ STYRKETRÄNA TITTA-PÅ FUNDERA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRÖST-MUSKEL@z TITTA-PÅ STYRKETRÄNA TITTA-PÅ FUNDERA PROVA(Vb) SATSA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA BANDY PRO1 TITTA-PÅ TITTA-PÅ MÅNDAG ONSDAG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
entitet(j)@p@z@hd ANSIKTE(L) PRO1 TITTA-PÅ LITE(7b) GAMMAL(G) ANSIKTE(L)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HANDVIFTA@ka VARELSE-TVÅ(V)+FÖRFLYTTA@p PRO1 TITTA-PÅ FÖRVÅNAD(8b) SAMMA@z PEK
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING+EN SKOLA^DAG PRO1 TITTA-PÅ PEK|VAD@uppr TECKNA-FLYT@rd KVÄLL
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VACKER PRO1 STÅ(NN) TITTA-PÅ TECKNA-FLYT@rd VARA@z STARK
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN TEATER ENTITET(55)+BEFINNA@p.FL TITTA-PÅ PEK>person/PEK TEATER clown@&
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GAMMAL(5) PRO1 ÅSKÅDA TITTA-PÅ FASCINERA GÅ(N)-OMKRING TECKNA-FLYT
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKITA|I@b PU@g PRO1 TITTA-PÅ AVLÄSA@rd zzz@& PRO1
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STARK ENTITET(55)+BEFINNA@p.FL SITTA TITTA-PÅ POSS1 MAMMA SA
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
MAMMA glosa@& OK@b TITTA-PÅ GREPP(S)+HANTERA@p HÖRA GREPP(S)+HANTERA@p
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
GREPPHÅLLA(S) HA PRO1 TITTA-PÅ BOJ-PEK(L) BOJ-LIST-EN PEK
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SM@b FÄRDIG PRO1 TITTA-PÅ KÄNNA PEK PRO1
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
zzz@z PRO1-TVÅ GÅ(N) TITTA-PÅ OK@b FINNAS|INTE FUT-NEG
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FANTASI GLOSA:(HA|INTE) PRO1 TITTA-PÅ HUR TEKNIK KVALITE
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅG AFFISCH PRO1 TITTA-PÅ DÅ@b FANTASI GLOSA:(HA|INTE)
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA-FLYT FIN PRO1 TITTA-PÅ
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVAR PRO1 STÖD-HAKA(G)@ka TITTA-PÅ ANNAN(ml).FL TRÅKIG TECKNA-FLYT@z
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSON(J) LÄPPAR-IHOPKNIPTA GLOSA:(TECKNA) TITTA-PÅ SEDAN(L)@z BOKSTAVERA PEK
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK UNDERLIG PRO1 TITTA-PÅ PRO1 STÄNGA-AV BYTA(V)
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄPPAR-IHOPKNIPNA@z TECKNA.KONT PRO1@z TITTA-PÅ PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g LÄPPAR-RÖRELSE@z PF@g
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
FEEDBACK