Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
DÅ@b PRO1 PROBLEM TINNITUS PEK>öra PROBLEM PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 HA PROBLEM TINNITUS PRO1 KOPPLA-IHOP1 PEK
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub tinnitus@& PEK>person TINNITUS PROBLEM LEDA-TILL LÄTT
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
FEEDBACK