Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TJATA VARA jobba@& TID(Lb) ARBETA(G)^TID(L) JA@ub
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PROCENT(O) AV PEK TID(Lb) INGÅ SEDAN(L) DRA-AV
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK FÖRLORA MYCKET TID(Lb) MYCKET PEK-BANSTRÄCKA FEL
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b BEHÖVA(J)|INTE TÄNKA TID(Lb) OCH RUM tp@&
Pensionär sslc01_112.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub TID(Lb) PU@g TID(Lb) PU@g IBLAND(7v) SE
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
IN@b FISK(L)^KLUBB JA@ub TID(Lb) PU@g TID(Lb) PU@g
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK BETYDA GLOSA:TIDOMSTÄLLA TID(Lb) PU@g pu@hd wtyp:
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA VETA-INTE PRO1 TID(Lb) TIMMAR(L) FEL PRO1@z
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:vill SE HINNA|INTE TID(Lb) RÄCKA INTE KORTVARIG(J)
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ I@b PENSION TID(Lb) GÅ FORT FRÅGA
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU-TEX@g zzz@& RÄTT TID(Lb) PU-TEX@g HA POSS-EGEN.MULTI
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VATTEN ELEMENT(55)+FÖRFLYTTA@p ELEMENT(55)+FÖRFLYTTA@p TID(Lb) KAN UT@b LYCKAS-INTE
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ELLER NÅGON DRA-UT-PÅ-TID TID(Lb) PU@g SEDAN(L) PRO1
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA PRO1 BOKA TID(Lb) PRO1 ÅKA PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRA FLYTANDE@z SPARA(Jvs) TID(Lb) DIGGA VARFÖR PU@g
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅTA-SÄGA SLALOM MED TID(Lb) ENITET(88b)+RÖRELSE@p ENTITET(V)+FÖRFLYTTA@p entitet(v)@hd
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g SAMMA SKIDOR TID(Lb) GLOSA:DISPLAY-KRUMELUR TEXTAD(V) BRUKA
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID(Lb)@uppr VEM(N) PEK TID(Lb) GLOSA:(FÖLJA-EFTER) VEM(N) LEDA(B)
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& OK@b ÖVERENS TID(Lb) OK@b PRO1 MEDDELA
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
FEEDBACK