Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
LEDNING PERSON.MULTI LEDNING^GRUPP TEX@b REKTOR PEK>pekf PEK>långf
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÅGON PERF PEK TEX@b PU@g KURS^ANSVAR ELLER
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA zzz@z PRECIS TEX@b PU@g KURS^PLAN PU@g
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA|PEK ORSAK PRO1 TEX@b HÖRANDE KLUBB VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TÅLAMOD ALLTID TÄNKA TEX@b GREPP(G)+HANTERA@p UTFÖRA-SERVE@ka MÅSTE
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA MÄRKA EN TEX@b POSS1 SLÄKT PEK.FL
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KRAMA TRO PRO1 TEX@b TEX@b PRO1 ARBETA(G)
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRO PRO1 TEX@b TEX@b PRO1 ARBETA(G) SLUTA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tex@& BRA TEX@b PEK>person HUR KONGRESS
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person FÖRUT LITEN-PERSON TEX@b SLÄKT^TRÄFF POSS>person moster@&
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TOLK PRO1 MÄRKA TEX@b POSS1 BARN PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÅNGA GÅNG.PL HÄLSA-PÅ(J) TEX@b JUL ELLER PÅSK^HELG
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TYCKA LUSTIG GLOSA:(LÄNGST-IPSI) TEX@b NU@b PEK>person/PEK VÄRLD^SPELA(O)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA SOCIAL(S) UMGÅS@rd TEX@b DÖV(J)^HUS PUB MÅNAD(L)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PÅ MÅNGA PRO1@z TEX@b MÅNGA EN zzz@z
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person/PEK PRO1 PEK@z TEX@b PEK>person/PEK PERF ÅR-DÅTID+TVÅ
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& BOKA.MULTI HITTA-PÅ(4) TEX@b BOKA.MULTI PEK AKTIV-AGERA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 OSKYLDIG PEK>långf TEX@b PEK PU@g tp@&
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NUMMER GLOSA:(?) PEK>pekf TEX@b PEK>pekf PEK JOBBA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
glosa@& JÄMFÖRA MED TEX@b LUND@en TECKNA-FLYT PRO1
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÅGON INTE zzz@& TEX@b PRO1 KOMMA-DIT(Lb) TRÄNA(B)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR UNDER GYMNASIUM TEX@b RISBERGSKA^SKOLA@en PRO1 TYCKA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SMÅ(L) ROLIG OCKSÅ TEX@b SÅ-ATT-SÄGA PRO1 PRATA(Jv)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA SAK tp@& TEX@b SÅ-ATT-SÄGA NÅGON SOM(S)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1.FL FÅ1 OCKSÅ TEX@b HÖST^S@b PRO1 HA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA PÅ TV@b TEX@b NYHET INUTI ITALIEN(7b)@en
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PLUS OCKSÅ OM@b TEX@b TITTA PÅ TV@b
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN TÄNKA PÅ TEX@b HÖRANDE ALLTID tp@&
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person/PEK TÄNKA PÅ TEX@b OM@b GESTIKULERA MED
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPRÅK HA PRO1-TVÅ TEX@b PU@g PRO1 PRO1-TVÅ
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF PRO1 PROVOCERA TEX@b PEK>person PU@g tp@&
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄRA-SIG OBJPRO1 PEK TEX@b PEK MAMMA ALLTID
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK TECKNA MYCKET TEX@b PEK LÄRA-SIG OBJPRO1
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
IDROTT^KULTUR IDROTT^KULTUR MER TEX@b PEK>person/PEK PROVA@rd PU-TEX@g
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OCKSÅ BRA ARBETA(G) TEX@b PRO1 wtyp: MEN
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OTROLIG(5) ROLIG PU-TEX@g TEX@b HYRA BÅT(da) FORM(Jf)+UTSTRÄCKNING@p
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OLIKA-DIV PU@g PU-TEX@g TEX@b EN PRO1 OFTA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYCKA PLANKAN@b@en TEX@b PEK KAN SE
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF GÖRA OTROGEN TEX@b PEK>pekf PEK>långf PU@g
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person/PEK PU@g ET@b@en TEX@b PU@g PEK ET@b@en
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JASÅ JA@ub OK@b TEX@b PEK>person PRO1 KUSIN(I)
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SOM(S) VILL RÄCKA TEX@b ENKEL TOLK TEX@b
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TEX@b ENKEL TOLK TEX@b TOLK SÅ-ATT-SÄGA NU@b
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PÅ OBJPRO1(7b).FL PU@g TEX@b BARA(B) HYFF@z TALA-OM
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR DÖV(L) MENA TEX@b NU@b CI TYP@b
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN-TID-TILLBAKA DÅ@b HUR TEX@b LÅTA-SÄGA TIO ÅR@b
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYP@b PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person LÅTA-SÄGA TEX@b PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>ea JA@ub JA@ub
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub zzz@z PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person TEX@b PEK>person/PEK DESPERAT^HUS^FRU@en ALLTID
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK KAN VÄLJA TEX@b zzz@z TITTA BILD
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PERF ALLTID TEX@b PU@g GÅ-IN(N) AFFÄR
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
FEEDBACK