Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
BITA-IHOP ÄNDÅ VARA-MED TENNIS JA@ub JA@ub MINNAS(5)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g BETYDA SÅ-ATT-SÄGA TENNIS BORTA INUTI ÖREBRO@en
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE BETYDA avta@& TENNIS PI SÅ-ATT-SÄGA GLÖMMA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PEK SA TENNIS SA@z PEK>hand MER
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA EN-TILL DUKTIG TENNIS FORM(Jv)+UTSTRÄCKNING@p>ansikte HETA VETA-INTE
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄNGESEDAN PRO1 HANDSKAKA TENNIS SA NÄH(J)@z FUT-NEG
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK SLUTA PU@g TENNIS PU@g PRO1 TRÄFFAS
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRA NÅGRA SA TENNIS VARA SVÅR^BÄST(B) SPORT
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
glosa@& TUFF SPORT TENNIS PEK VAD FRISIM
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA LIGGA-LIKA PEK>person/PEK TENNIS ligga-lika@& glosa@& glosa@&
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TENNIS PRECIS VARA|PEK TENNIS JA@ub JUST EN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SJÄLVKLAR PEK>person DÄRFÖR TENNIS PRECIS VARA|PEK TENNIS
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI VÄXA-UPP MYCKET TENNIS TIDIG@z PRO1 TENNIS
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 VILL MER TENNIS ROLIG BYTA-INRIKTNING TENNIS-SPELA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS1 BROR PRO1-TVÅ TENNIS ROLIG SEDAN(L) PEK>långf
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PU@g IBLAND(7v) TENNIS IBLAND(7v) POSS1 BROR
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅTA-VARA MEN PRO1 TENNIS MYCKET OCKSÅ PEK>långf
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SÅ-ATT-SÄGA BADDARE TENNIS INTE ORSAK DÅLIG
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN ÄNDÅ PRO1 TENNIS GLOSA:(FRAMÅT) JA@ub PU@g
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKOLA BITA-IHOP EN-TILL TENNIS HALS-BUNDEN PU@g MEN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ETCETERA(5) TYP@b SÅ-ATT-SÄGA TENNIS zzz@z@ka KOMMA-DIT(Lb) HALS-BUNDEN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STARTA ÅTTA ÅR@b TENNIS PI DYR PRO1
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TENNIS TIDIG@z PRO1 TENNIS JA@ub TRO TRÄNA(B)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
FEEDBACK