Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PEK LÄRA-UT ORDNING+EN TECKENSPRÅK^LÄRARE PEK FÖRFLYTTA-HIT(L) PRO1
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JOBBA SJÄLV PRO1.FL TECKENSPRÅK^LÄRARE TOLK^LÄRARE ALLA TECKNA-SPRÅKA
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JOBB PRO1 JOBBA TECKENSPRÅK^LÄRARE PEK KUNG^ÄLV@en PRO1
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
FEEDBACK