Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
IRLAND(Z)@en VARA DISKRIMINERA TECKEN(J) PRECIS VARA IRLAND(5)@en
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SVENSK TECKENSPRÅK EN|NÅGRA TECKEN(J) MAX TIO(Y) TECKEN(J)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKEN(J) MAX TIO(Y) TECKEN(J) BETYDA PRO1 ANVÄNDA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN LÅTA-SÄGA HEMMA^GÖRA TECKEN(J) TÅG TÅG@hg MINNAS(5)
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA LUND@en UNDERLIG TECKEN(J) PEK>långf SEN@z HÄRNÖSAND@en
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN RIKTIG HÄRNÖSAND@en TECKEN(J) TYCKA MER LÄTT
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVAR PEK HÄRNÖSAND@en TECKEN(J) PEK HA KVAR
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SOM EGEN HEMMA^GÖRA TECKEN(J) MYSIG GLOSA:(?) SKRIDSKOR
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSREF4@pr POSS FÖRST(LL) TECKEN(J) VARA ANSIKTE(L) GRAMMATIK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MINNAS(5) POSS1 ORDNING+EN TECKEN(J) VARA TÅG ORSAK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÄGA-TILL1 TILL OBJPRO1 TECKEN(J) fyrkant@& PEK KÖPA@hg
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN|DAG FÅ1 EN TECKEN(J) EN|DAG MYCKET OFTA
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA SMÅ(L) HEM^SPRÅK TECKEN(J) SÅ KANSKE NÅGRA
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ KANSKE NÅGRA TECKEN(J) SAMMA BARA(B) PRO1.FL@z
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person/PEK GURKA@b HUR TECKEN(J) GURKA@b PEK>person GURKA@hg
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TVILLING MEN MAMMA TECKEN(J) TVILLING@hg PEK>person/PEK JUST
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g SMÅ(L) svenska@& TECKEN(J) SVENSKA PÅVERKA VETA-INTE
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAMMA FÅ1 VETA TECKEN(J) MEN SÅ-ATT-SÄGA HA
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OBJPRO.FL>person POSS>person ORDNING+EN TECKEN(J) HUR PEK>person JA@ub
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& POSS1 ORDNING+EN TECKEN(J) VAD MAMMA TITTA-PÅ
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL ANVÄNDA SÅ-ATT-SÄGA TECKEN(J) MEN ÄNDÅ INTE
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TECKNA-FLYT BIL TECKEN(J) BRA KUNNA PU@g
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OCKSÅ EN DEL TECKEN(J) FRÅN BÖRJA HEMMA
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
VARA|PEK PERSREF12@pr PERSREF12@pr TECKEN(J) PERSREF12@pr ALLTID PEK
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 UTSÄTTA-FÖR FUL TECKEN(J) HUR TECKNA GLOSA:(ORD)
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BIL PEK>långf SMÅ(L) TECKEN(J) PEK.FL MEN LÄNGE(ea)
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& TVÅ OLIKA TECKEN(J) PI PEK tp@&
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
FEEDBACK