Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
NÅGON DÖD(J) RAMLA TEATER-SPELA DÖD(J) LIGGSTÄLNING@ka SOVA(7v)
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S2
PRO1 PU@g PRO1 TEATER-SPELA PEK MAN(Jf) mtyp:jag
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 zzz@z PEK>hand@z TEATER-SPELA PRO1@z FORM(77b)+UTSTRÄCKNING@p ÖVERLÄMNA(A)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FORM(77b)+UTSTRÄCKNING@p ÖVERLÄMNA(A) TRAV TEATER-SPELA PEK>hand KALLA-PÅ(J) PEK>hand@z
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1.FL STARK INNEBANDY-SPELA TEATER-SPELA BRA INNEBANDY-SPELA INNEBANDY-SPELA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:men PEK.FL DUKTIG.INITPAUS TEATER-SPELA TURAS-OM mtyp:ja GLOSA:(KLÄTTRA)
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g TYVÄRR MINNAS|INTE TEATER-SPELA HETA MEN MINNAS(5)
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VUXEN PERSON.PL zzz@& TEATER-SPELA SOM I@b FINLAND^BÅT
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA ANNAN(ea) PEK.FL TEATER-SPELA SJUNGA PU@g tp@&
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BÄST(J>B) FILMA BÄST(B) TEATER-SPELA festival@& FILM^FESTIVAL(It) OLIK
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN HA GLOSA:(FORM(Jbs>t>s)+BESKRIVNING+ENTITET(J)) TEATER-SPELA zzz@z ÄN SÅ-ATT-SÄGA
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OTROLIG(5) PRO1 REGISSÖR TEATER-SPELA SJÄLV OTROLIG(5) PEK
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
FEEDBACK