Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRO1 SITTA TAPPA-HAKA TEATER ENTITET(55)+BEFINNA@p.FL DÖV(J)|DAG ELLER
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MINNAS|INTE MINNAS(5) EN TEATER ENTITET(55)+BEFINNA@p.FL TITTA-PÅ PEK>person/PEK
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENTITET(55)+BEFINNA@p.FL TITTA-PÅ PEK>person/PEK TEATER clown@& apa@& tp@&
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
YNGST(Jvs) PRO1 PEK TEATER VISA SENT(Jvs) PU@g
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DAG KALLA-PÅ(J) TITTA TEATER PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) SITTA
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ(N)-OMKRING TECKNA-FLYT PRO1 TEATER JA@b PERSON(S) DÖV(L)
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& GRUPP INTRESSERAD-AV TEATER VETA-INTE ÄNDÅ LYCKAS(ml)
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PRO1 SKRATTA(5b) KAN TEATER FILM OLIKA-DIV PU@g
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
FEEDBACK