Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
VILA LIGGSTÄLLNING@ka PEK TÄNKA OM@b SKÖLDPADDA ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
VILL|HA PEK ENTITET(55bt)+STILLASTÅENDE@p TÄNKA OM@b PRO1 GREPPA
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
OK@b ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p TÄNKA JA@ub GOTT-OM KOMMA-EFTERKÄLKE
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
TITTA-PÅ ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p SJÄLV TÄNKA FINNAS SKA PRO1
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S2
PRO1 JA@ub PRO1 TÄNKA KOPPLA-IHOP PI PRO1
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLTID ORSAK PRO1 TÄNKA TRÄNA(B) SKA LÅTA-VARA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MENTAL TÅLAMOD ALLTID TÄNKA TEX@b GREPP(G)+HANTERA@p UTFÖRA-SERVE@ka
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO>person PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person PRO1 TÄNKA ROLIG PRO1 SEDAN(L)@z
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄXA-UPP MEN PRO1 TÄNKA LÅNGT PRO1 IDAG
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PU@g EN@z TÄNKA PÅ@z VARFÖR PRO1
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NOLL(O) PF@g PRO1 TÄNKA PEK>person hus@& PEK>person/PEK
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(LÅTA-VARA) PASSA|INTE@rd PRO1 TÄNKA VARFÖR VISA-FINGRET ORSAK
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z REAGERA@ka ALDRIG-NÅGONSIN TÄNKA PÅ MÅNGA PRO1@z
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SINGEL GLOSA:(?) OM@b TÄNKA PRO1 BEHÖVA(B) STÖD
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TA RÖD KORS TÄNKA OFTA TA@rd TA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCKSÅ zzz@z PRO1 TÄNKA KOPPLA-IHOP OCKSÅ PEK
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b IBLAND(L) PRO1 TÄNKA LÅTA-VARA BÄTTRE(J) PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TÄNKA TÄNKA PÅ@b OM@b
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TÄNKA TÄNKA PÅ@b OM@b PEK>person/PEK
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 FÖRLORA PRO1 TÄNKA HOPPAS(J) MISSA KVART
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SE e@& PRO1 TÄNKA FÖRSÖKA PU-NEG@g KOMMA-FRAM-TILL
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN zzz@z PRO1 TÄNKA VACKER DAG PRO1@z
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅKA BEGE-SIG-HEM PRO1 TÄNKA GLOSA:(FUNDERA) SOVA(J) UTAN(ml)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅR GLOSA:(PLACERA) PRO1 TÄNKA EN DAG vacker@&
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 tp@& MÅSTE TÄNKA PÅ POSS1 FRU
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GRANNE POSS1 FRU@z TÄNKA HOPPAS(J) TRÄFFAS KATT
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b BEHÖVA(J)|INTE TÄNKA TID(Lb) OCH RUM
Pensionär sslc01_112.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÖVA@rd EN MÅNAD(L) TÄNKA KLAR MEN PRO1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUR FRAMTID MÅSTE TÄNKA KANSKE TIO(5) ÅR@b
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MITTEN ORDNING+FEM KLASS TÄNKA FÖRST(LL) STARTA JA@b
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SMÅ(L) GLOSA:(TÄNKA) PERF-NEG TÄNKA PÅ VAD PRO1
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b SAMMA PRO1 TÄNKA TYP@b POSS1 FÖRÄLDRAR(L)
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET REGNA PRO1 TÄNKA HUR RESTEN@b AV
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& två@& tp@& TÄNKA LITE(7b) barn@& POSS1
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DAMMA-AV DAMM@b PF@g TÄNKA tänka@hd MÅSTE PRO1
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:men PEK PERF TÄNKA PRO1 IN@b PRO1
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ROLIG RÖRA-PÅ-SIG HA@rd TÄNKA SA ORIENTERING PEK>person/PEK
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK MEN PRO1.FL TÄNKA BJUDA VIN^FEST KOMMA-DIT(Lb)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
LÅTA-VARA OK@b FÖRLÅT@z TÄNKA FEL ÅR BOJ-AVGRÄNS@z
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g TRO INGEN TÄNKA PÅ glosa@& PU@g@z
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
CHANS GRUPP NÅGON@z TÄNKA PRO1@z KALLA-PÅ(J) KOMMA-HIT(Lb)
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 OFTA MÅSTE TÄNKA VAR SÅG POSS1
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
glosa@& glosa@& PERF-NEG TÄNKA PÅ ORANGE MOBILTELEFON
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
glosa@& glosa@& PRO1 TÄNKA HUR FÖRUT PRO1
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TIMME+TVÅ FYRTIO MINUT TÄNKA GLOSA:SITTA-OTÅLIG DRICKA TÖRSTIG
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KONTANT PEK LÅTA-VARA TÄNKA UT@b BIL^PARKERA(H) BAKOM
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VETA-INTE(8b) VARFÖR PRO1 TÄNKA PEK OLIK PRO1
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SE FÖRSKRÄCKT@ka TÄNKA PEK GLOSA:(EN) PEK
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYNA PEK>person/PEK PRO1 TÄNKA TID-BAK-VERTIKAL-CIRKEL POSS1 UPPLEVA
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(TIDEN-GÅR) FASCINERA PERSREF4@pr TÄNKA FOKUSERA(J) BLI(J) EN
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
FEEDBACK