Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_NonDH S2
SEDAN(L) glosa@& POSS1 SYSTER PEK>öra BLÅSA>öra PÅ
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÄLSA-PÅ(J) SAMTIDIG POSS1 SYSTER PRO1.FL KOMMA-DIT(Lb) OFTA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SYSTER DÖV(L) HA SYSTER TRE BARN HÖRANDE
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PROBLEM ORSAK POSS1 SYSTER DÖV(L) HA SYSTER
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AVLÄSA-MUN SAMTIDIG POSS1 SYSTER TUR@b LÄRA-SIG TECKNA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b PEK POSS1 SYSTER PEK SÄTTA-SIG@z PÅ-KNÄ
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF SE POSS1 SYSTER DÅ@b TID(L) PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN glosa@& POSS1 SYSTER LÄRA-SIG OBJPRO1 LITE(7b)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 HA EN SYSTER DÖV(L) VARA PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MISSTÄNKA ORSAK POSS1 SYSTER HA HUS PEK
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OBJPRO ORSAK POSS SYSTER PERF SÄLLSKAP(V) SLUT
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORSAK FÖRÄLDRAR(J) DÖV(L) SYSTER DÖV(L) POSS1 DOTTER(G)
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA TVÅ VUXEN SYSTER AUTOMATISK(5) PRO1 zzz@z
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÅRDARE KOMMA-HIT(Lb) POSS1 SYSTER SÄGA NEJ-NEHEJ(J) MÅSTE
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS1 SYSTER POSS1 SYSTER FÖRKLARA@rd OBJPRO1 RUM
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS1 MAMMA POSS1 SYSTER POSS1 SYSTER FÖRKLARA@rd
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person HA TVÅ SYSTER OCKSÅ PEK>person BÅDA
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRÄLDRAR(J) DÖV(L) TVÅ SYSTER SEDAN(L)@z TIDEN-GÅR(L) BRA
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVÄR^FÖRÄLDRAR(J) OCH svär@& SYSTER SVÄGERSKA^SKA@b MÅG@b PEK.FL
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SYSKON VARA POSS>person SYSTER PRO1 MINNAS|INTE PEK
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRÄLDRAR(L) MEN POSS1 SYSTER PERF FYRA ÅR@b
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
wtyp: mtyp:bra POSS1 SYSTER ÄLDRE-ÄLDST(L) mtyp:nä POSS1
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄLDRE-ÄLDST(L) mtyp:nä POSS1 SYSTER YNGST(Jvs) POJKE LITEN-PERSON@kl
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g VÄXA-UPP PRO1 SYSTER VÄXA-UPP PEK@z PRO1
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PU@g zzz@z SYSTER TECKNA PU@g VÄXA-UPP
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 NU@b POSS1 SYSTER PRO1 FEMTIO PRO1
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PRO1 SYSTER pek@& perf@& PRO1
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA KVAR TECKNA SYSTER BROR PU@g GESTIKULERA
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 BROR PRO1 SYSTER KOMMA-HIT(5b) JA@b HUR
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅTSAS-FÖRSTÅ zzz@z PRO1 SYSTER LITE(7b) TECKNA NOLL(O)
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PERF fyrtio@& PRO1 SYSTER PERF@z FYRTIO PERF@z
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
pek@& perf@& PRO1 SYSTER PERF fyrtio@& PRO1
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK TECKNA-FLYT POSS SYSTER DÖV(L) PEK DUKTIG
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
FEEDBACK