Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TROTS PEK BO SVERIGE@en PU@g tp@& PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VETA-PERF PRO1 VÄXA-UPP SVERIGE@en PRO1 DÖV(L) ANVÄNDA
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS SITUATION I@b SVERIGE@en SÅDAN SAK.PL PRO1
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HEMSK LEDA-TILL@z PRINCIP SVERIGE@en DÅLIG(B) VÄDER ÅR+EN
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(TA>huvud|KASTA-BAK) PRO1 PEK-PLATS-HÄR SVERIGE@en LÅTA-VARA REGNA LÅTA-VARA
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÄRDIG PEK-REL PEK-BANSTRÄCKA SVERIGE@en PRECIS PEK STOCKHOLM@en
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GESTIKULERA PF@g SLUT SVERIGE@en MINNAS(5) STARK PRO1
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:sedan TECKNA-FLYT zzz@z SVERIGE@en PUSSA>hand SA DIGGA
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1@z KALLA-PÅ(J) KOMMA-HIT(Lb) SVERIGE@en MEN PU@g BLI(L)
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) zzz@z TUMMEN-UPP SVERIGE@en TUMMEN-UPP SA PEK
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
pro1@hd TUMMEN-UPP OMRÅDE SVERIGE@en DANMARK@en wtyp: MEN
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PUSSA>hand SA DIGGA SVERIGE@en KOMMA-DIT(Lb) ALLTID PRO1
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>hand LÄNGST-IPSI PEK SVERIGE@en PEK BETYDA VETA-INTE
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK VETA-PERF|PEK>person POSS-EGEN SVERIGE@en STARK BEVAKA TESTA
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INUTI SKOLA HELA SVERIGE@en FINNAS pro@& JA@b
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE PEK-PLATS-HÄR HEMMA SVERIGE@en SNÖ(G) HÖG PRO1.FL
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MOT PEK-PLATS-HÄR HEMMA SVERIGE@en TYCKA MER FRISK(5)
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN AVLÄSA ORSAK SVERIGE@en ANNAN(ea) BOKSTAVERA DANMARK@en
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TRO OCKSÅ SVERIGE@en SOM(S) LAND VARA|INTE
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VILKEN LAND PRO1.FL SVERIGE@en DANMARK@en FÖRVÅNAD@ka HUR
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID-FRAMÅT SE STÄMMA(J) SVERIGE@en SMÅ(L) zzz@& MEN
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FOLK SOM KOMMA-HIT(Lb) SVERIGE@en tp@& FOLK FRÅGA-TILL
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FRÅGA-TILL VÄG I@b SVERIGE@en zzz@z NÅGON MEN
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUR KAN@z NÄR SVERIGE@en BRUKA TECKNA SVERIGE@en
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVERIGE@en BRUKA TECKNA SVERIGE@en SA HA SVERIGE@en
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVERIGE@en SA HA SVERIGE@en POJKE^VÄN DÄRFÖR KAN
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LYCKLIG LÄTTNAD TECKNA SVERIGE@en MEN men@hd PU@g
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INUTI ITALIEN(7b)@en OCH SVERIGE@en VILKEN SKILLNAD SVERIGE@en
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SVERIGE@en VILKEN SKILLNAD SVERIGE@en NYHETSUPPLÄSER@ka TYP@b PF@g
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
IS@b FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p MEN SVERIGE@en BRUKA|INTE MEN PRO1
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅTTIO^EN@num BETYDA TECKENSPRÅK SVERIGE@en GODKÄNNA DÅ@b PEK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK DÅ@b SÅ-ATT-SÄGA SVERIGE@en ALLA LIKA EKO@b
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VECKA SEMESTER MOTORCYKEL SVERIGE@en BANSTRÄCKA VARA MELLAN^SVERIGE@en
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENTITET(55b)+BEFINNA@p.MULTI PRO1 PEK SVERIGE@en BRA.INITPAUS PEK VARA|PEK
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VAD PRO1 SAMMA SVERIGE@en PERSON.FL@z LANDSLAG@z BEGE-SIG-HEM
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK THAILAND@en INUTI SVERIGE@en FESTA PEK SEDAN(L)
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DAG PEK PERSON.FL SVERIGE@en FOTBOLL(ml) PERSON.PL SÅ-ATT-SÄGA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄRLD USA@b@en PERSON.FL SVERIGE@en FOTBOLL(ml) PRO1 THAILAND@en
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PRO1 PU-TEX@g SVERIGE@en SÅ DRÖMMA VILL
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPORT PU@g OMÖJLIG SVERIGE@en SVÅR OTROLIG(5) PEK
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 FÅ HYRA SVERIGE@en SÅ FINNAS|INTE PEK
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BILLIG.INITPAUS CHOCKA SÅ SVERIGE@en OMÖJLIG HÖJA FÖRUT
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVERIGE@en PRO1.FL PEK-PLATS-HÄR SVERIGE@en BESEGRA NORGE@en PEK
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH@z MOTSPELA.MULTI PEK-PLATS-HÄR SVERIGE@en PEK.MULTI glosa@& TYNA
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH PRO1.FL sverige@& SVERIGE@en PRO1.FL PEK-PLATS-HÄR SVERIGE@en
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORM(LL)+BESKRIVNING@p>bröst ENTITET(8b)+BEFINNA@p.MULTI>bröst KRONA SVERIGE@en KRONA GLOSA:(?) FORM(55)+UTSTRÄCKNING@p>bröst
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GE-FAN SMÅ(L) TUR@b SVERIGE@en OFTA LITE(7a) tråkig@&
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PARADISE@b_HOTELL@en PEK DIGGA SVERIGE@en VARA|PEK BÄST(B).INITPAUS PARADISE@b_HOTELL@en
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH TEX@b EUROPA@en SVERIGE@en SÄGA PRO1 SKRIVA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN SKILLNAD I@b SVERIGE@en PEK-PLATS-HÄR OCH TEX@b
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
FEEDBACK