Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
GÖRA POSS ARBETE(G) SVÅR SÅ-ATT-SÄGA PEK LYCKAS-INTE
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAMMA SPECIELL MAMMA SVÅR ACCEPTERA(Jv) PRO1 klara@&
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS1 PAPPA PRO1 SVÅR MAMMA SPECIELL MAMMA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORTFARANDE(da) IDAG PAPPA SVÅR AVLÄSA-MUN FORM(HH)+UTSTRÄCKNING@p>mun PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 AVLÄSA-MUN PAPPA SVÅR FORTFARANDE(da) IDAG PAPPA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SVÅR TRO TYNA SVÅR TRO PRO1 tp@&
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLTID ORDNING+TVÅ HEM SVÅR TRO TYNA SVÅR
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SVÅR SÄGA FÖR OBJPRO1
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅNGA BRA FILM SVÅR KAN TECKNA-FLYT EVIG
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA MÅNGA GLOSA:TOPP SVÅR GLOSA:(SÄGA) GLOSA:(MED) PEK>långf
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRÄNA(B) MÅLVAKT@ka PI SVÅR PEK PRATA-MED(Jv) KOMMUNICERA
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STÖRST CHOCK GLOSA:(VARA) SVÅR GLOSA:(LÅTA-VARA) SKÄMTA PEK>person
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK VÄN VÄXA-UPP SVÅR LÄMNA FRÅN SORG
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JOBBA TVÅ SKIFT SVÅR GLOSA:(?) sedan@& tid-framåt@&
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STIGA-AV TYVÄRR INTE SVÅR SÄKER OM@b MISSA
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LILLA STYRELSE LITEN(J) SVÅR VÄRVA@rd FOLK MEN
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK MER zzz@& SVÅR KONTAKTA mtyp:med ALLA
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) INTE SÅ@b SVÅR KOMMUNICERA PU@g LÄTT
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SNABB@b PRO1 FÖRVIRRAD SVÅR HÄNGA-MED MED SEDAN(L)
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STORT-SETT@z LÄTT INTE SVÅR PI TYNA JA@ub
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄPPAR-IHOPKNIPTA@z TECKNA.KONT PRO1@z SVÅR STORT-SETT@z OM@b härnösand@&
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRST(LL) TID(L) PRO1 SVÅR HÄNGA-MED MED wtyp:
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FOKUSERA(J) MÅNGA YRKE SVÅR RIKTNING.MULTI PEK TECKNA
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NEJ(ml)@uppr tp@& TYCKA SVÅR HUR zzz@z MEN@z
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA UTE OMRÅDE SVÅR tp@& POSS1 MAN(H)
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:hon HA HUND SVÅR HÄLSA-PÅ(Q) OFTA mtyp:orsak
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID(L) PEK PRO1 SVÅR SMÄLTA-NER PEK TID(L)
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PRO1 HA SVÅR SMÄLTA-NER tp@& SEDAN(L)@z
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYP@b PU@g SMÅ(L) SVÅR PU@g MEN ÄNDÅ
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 tp@& OMÖJLIG SVÅR HÄNGA-MED INTE MED
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& HA|INTE LÄNKA SVÅR tp@& GLOSA:(PU)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) GLOSA:(PINSAM(G)) RÅ@b SVÅR DANMARK@en POSS TECKENSPRÅK
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET SVÅR PI SVÅR PRECIS MÅSTE TÄNKA
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET SVÅR PI SVÅR PRECIS
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(TECKNA) PU@g UTTRYCKA SVÅR VARA|PEK PRO1 BESTÄMMA-SIG
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g OMÖJLIG SVERIGE@en SVÅR OTROLIG(5) PEK OMÖJLIG
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LAND PEK.FL SOM SVÅR tp@& KOMMUNICERA tp@&
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-PLATS-HÄR PI INTE SVÅR HITTA(5b) PEK-PLATS-HÄR TYCKA
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PU@g SKRIVA@rd SVÅR KOMMUNICERA zzz@z VARIERA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PF@g LITE(7b) PF@g SVÅR PU@g MEN EUROPA@en
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅNGA INVANDRARE KVINNA SVÅR I@b SVERIGE@en POSS
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FRÖKEN PEK tp@& SVÅR SÄGA R@b SVÅR
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SVÅR SÄGA R@b SVÅR TVINGA TRÄNA(B)@rd FAN
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STÖD PEK>ringf MER SVÅR FOKUSERA(J) PEK-CIRKULERA FÖRSÖKA
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1.FL GILLA-INTE SKRIVA-TANGENTBORD SVÅR HUR PEK PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KONSTIG FÖRR-I-TID SVÅR BREV PEK-STÅ-TEXT DÖV(L)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SKRATTA(5b) FUNDERA@ka SVÅR BILD OLIK BILD
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VETA-PERF DÖV(L) HA SVÅR SVENSKA SPRÅK ELLER
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN MÅNGA DÖV(L) SVÅR ARBETA(J)^LÖS(7) LEDIG(7) HEMMA
Humorfilm sslc01_391.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVÅR SOVA(7v) LIGGA-SÖMNLÖS SVÅR LIGGA-SÖMNLÖS MORGON VAKNA
Snögubben sslc02_009.eaf SSLC
FEEDBACK