Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PRO1 FOTBOLLSPELA(Lb) FÖR SURD@en PEK>person FÖR TROLLHÄTTAN@en
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKILJAS-ÅT(L) TROLLHÄTTAN@en PRO1 SURD@en glosa@& PEK PEK
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ULLEVI@en TROLLHÄTTAN@en MOTSPELA SURD@en SEDAN(L) MATCHSPELA PLÖTSLIG
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLÖTSLIG STRAFF TILL SURD@en PEK(B)@z VÄLJA OBJPRO1
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FOTBOLL(ml) PRO1 resa@& SURD@en RESA TILL MALMÖ@en
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK FINAL PEK SURD@en MOTSPELA PEK TROLLHÄTTAN@en
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK TROLLHÄTTAN@en MOTSPELA SURD@en HEMMA PEK>person glosa@&
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PRO1 BESEGRA SURD@en TVÅ NOLL PU@g
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
FEEDBACK