Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
DÅ@b OCH DÅ@b SUPPLEANT SUPPLEANT TID-FRAMÅT.MULTI SEDAN(L)
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH DÅ@b SUPPLEANT SUPPLEANT TID-FRAMÅT.MULTI SEDAN(L) VICE@b^ORDFÖRANDE
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MENA PRO1 OK@b SUPPLEANT GLOSA:(?) SUPPLEANT IN@b
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OK@b SUPPLEANT GLOSA:(?) SUPPLEANT IN@b ETCETERA(da) SEDAN(L)
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR@b SDR@b@en STYRELSE SUPPLEANT HUR LEDA-TILL SDR@b@en
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub OCKSÅ SOM SUPPLEANT LEDAMOT PU@g DÖVFÖRENING.MULTI
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
FEEDBACK