Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
E@b^FYRA@en PEK-BANSTRÄCKA GLOSA:MOT-RIKTNING SUNDSVALL@en OK@b PRO1 gest
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅKA RAK-FRAM GLOSA:MOT-RIKTNING SUNDSVALL@en KÖRA-SKJUTS@rd pek-bansträcka@& LYCKAS(ml)
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÄRDIG GLOSA:MOT-RIKTNING glosa:mot-riktning@hd SUNDSVALL@en BANSTRÄCKA e@& SEDAN(J)
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK NORRLAND@en PEK SUNDSVALL@en TRO PRO1 VARA
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KOLLEKTIV(55bt)+FÖRFLYTTA@p TILL SUNDSVALL@en VAD PRO1 TA|MED
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅNGA KOMMA-DIT(5b) PLATS SUNDSVALL@en VARA EM@b m@hd
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
två@& TVÅ^NOLL^TRE JA@ub SUNDSVALL@en GÅNG+TVÅ tp@& EM@b
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
FEEDBACK