Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
FÖRETAG LITE(7b) PRO1 STOLT JA@b POSS1 CHEF
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLA PRO1 LITE(7b) STOLT PRO1 JOBBA PREMA@b@en
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÄNNA PRO1 MYCKET STOLT PRO1 PRO1 PERF
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
FEEDBACK