Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
glosa@& glosa@& ANNAN(ml) STOCKHOLM@en HUS@z PU@g glosa@&
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:var ÅR-DÅTID+TVÅ PEK STOCKHOLM@en DÖVFÖRENING BÅT(da) ROLIG
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& SDF@b@en dövförening@& STOCKHOLM@en DÖVFÖRENING POSS FÖRÄLDRAR(L)^KLUBB
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
styrelse@& SITTA STYRELSE STOCKHOLM@en dövförening@& UNGDOM(Jvs) tp@&
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SLUT FLYTTA-UT HEM STOCKHOLM@en PRO1 tp@& styrelse@&
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÖRA-SKJUTS@rd BANSTRÄCKA(J)@z GLOSA:MOT-RIKTNING STOCKHOLM@en PEK-BANSTRÄCKA PRO1 VETA-PERF
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
IN@b^FILMA OBJPRO I@b STOCKHOLM@en JA@b PRO1 JA@b
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
BOJ-LIST-TVÅ BOJ-LIST-TRE TVÅ STOCKHOLM@en GLOSA:(?) BOJ-LIST-TRE
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
EN BARN BO STOCKHOLM@en PEK(B) PEK BOJ-LIST-TRE
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅR@b FLICKA BO STOCKHOLM@en zzz@& NAMN PERSREF2@b@pr
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OBJPRO1 OCKSÅ PRO1 STOCKHOLM@en PRO1.FL FÖRHANDLA FÖRSÖKA
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SVERIGE@en PRECIS PEK STOCKHOLM@en TRÄFFAS NÅGRA STOCKHOLM@en
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STOCKHOLM@en TRÄFFAS NÅGRA STOCKHOLM@en DÖV(L) PERSON.PL SKA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF BO PEK-PLATS-HÄR STOCKHOLM@en nitton(g)@& SEDAN(L) NITTON^HUNDRA^FYRTIO^ÅTTA@tal
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) flytta-ut@& KOMMA-HIT(Lb) STOCKHOLM@en GÅ-IN(L) DÖV(L)^FÖRENING.FL zzz@z
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO1 TILL döv@& STOCKHOLM@en DÖV(L)^FÖRENING PRO1 GÅ-IN(L)
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S2
döv@& stockholm@& döv@& STOCKHOLM@en DÖV(L)^FÖRENING PRO1 PU@g
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub@z PRO1 KOMMA-DIT(Lb) STOCKHOLM@en DÅ@b FÅ1 HÖRA
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEKRETERARE SOM SEKRETERARE STOCKHOLM@en tp@& DÖV(J) tp@&
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TILL stockholm@& MEDLEM STOCKHOLM@en DÖV(L)^FÖRENING SEDAN-TID-TILLBAKA TRO
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 FLYTTA-UT TILL STOCKHOLM@en TIDEN-GÅR(L) ÄNNU@b TILL
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EFTER PEK KOMMA-HIT(Lb) STOCKHOLM@en TRÄFFAS NÅGRA PEK
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b PEK>person|PRO1 PEK-PLATS-HÄR STOCKHOLM@en DÅ@b HA JÄTTE
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖREDRA BO KVAR STOCKHOLM@en PRO1 HA MÅNGA
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA EN BO STOCKHOLM@en OCH EN BO
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JOBB BLI(J) KVARSTANNA STOCKHOLM@en TIDEN-GÅR(L) TRIVAS(B) BRA
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EFTER PRO1 BO STOCKHOLM@en PEK PRO1 HÄLSA-PÅ(Q)
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID-FRAMÅT SEDAN(L) FLYTTA STOCKHOLM@en NITTONHUNDRA^FEMTIO^NIO@tal KONTOR^UTBILDNING FEMTIO^NIO@num
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅNGA TURIST KOMMA-DIT(5b)@rd STOCKHOLM@en PRO1 VETA-INTE SKÅNE@en
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 VETA-INTE HUR STOCKHOLM@en PERSON.FL@kl MER TREVLIG^MER
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g KANSKE KANSKE STOCKHOLM@en PRO1 VETA-INTE HUR
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSON.FL KOLLEKTIV(55bt)+FÖRFLYTTA@p KOMMA-HIT(Lb) STOCKHOLM@en PEK-PLATS-HÄR LÄRA-SIG PRIVAT
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKILLNAD SEDAN(L) PRO1 STOCKHOLM@en DÅ@b VÄDDÖ@en FÖRUT
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÄNNA PEK>person OMBUD STOCKHOLM@en KOMMA-DIT(Lb) AKTIV PU@g
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄNTA-PÅ PEK LOKAL STOCKHOLM@en STAD PEK VARA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN PRATA-MED(Jv) MYCKET STOCKHOLM@en DÖVFÖRENING MYCKET SAMMA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NYSS BARA(B) OMBUD STOCKHOLM@en DÖVFÖRENING DÅ@b HUR
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
pek>person@hd zzz@z PERF STOCKHOLM@en PEK PERF PEK>person
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF PEK>person ÖREBRO@en STOCKHOLM@en FILM^FESTIVAL(It) JA@b SIGNMARK@en
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JÄMFÖRA ÖREBRO@en mtyp: STOCKHOLM@en TVÅ OLIK VAD
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF-NEG@rd PU@g>person VILKEN STOCKHOLM@en STOCKHOLM@en PERF-NEG ÖREBRO@en
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g>person VILKEN STOCKHOLM@en STOCKHOLM@en PERF-NEG ÖREBRO@en ÖREBRO@en
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÖREBRO@en tp@& PEK>person/PEK STOCKHOLM@en PEK-PLATS-HÄR PERF VARA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA|PEK PRO1 KOMMA-DIT(Lb) STOCKHOLM@en zzz@z KOMMA-DIT(5b) PEK>person/PEK
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DAG NU@b FILM^FESTIVAL(It) STOCKHOLM@en PEK TRE FÖRUT
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KULTUR PEK>person/PEK tp@& STOCKHOLM@en PEK>person/PEK PEK-PLATS-HÄR@uppr FILM^FESTIVAL(Q)
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FINNAS INUTI.MULTI FLYGA(It)@z STOCKHOLM@en KOMMA-DIT(Lb) FLYGPLAN(It)-ÅKA PEK
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA JA@ub ELLER STOCKHOLM@en PEK FLYGPLAN(It)-ÅKA>pekf PERSON.PL
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BILDA tp@& AKTIV.GÖRA STOCKHOLM@en DÖVFÖRENING PEK LEDA-TILL
Viktigaste händelse sslc01_246.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI PÅVERKA BO STOCKHOLM@en PRO1 FÖRUT PRO1
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
FEEDBACK