Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
VARELSE(L)+FÖRFLYTTA@p GÅ(N) SÅG STEN FORM(S)+BESKRIVNING@p FINNAS@z TRÄD
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRÄD FORM(LL)+BESKRIVNING@p BAKOM STEN FORM(JJbt)+BESKRIVNING@p FORM(LL)+BESKRIVNING@p ORSAK
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARELSE(55)+RÖRELSE@p ENTITET(Lb)+RÖRELSE@p SYNS STEN FORM(JJ)+BESKRIVNING@p VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p FINNAS
Snögubben sslc02_069.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖLJA-EFTER VARELSE(VV)+FÖRFLYTTA@p PEK@z STEN FORM(Jvs)+UTSTRÄCKNING+ENTITET(Jvs)@p ENTITET(VV)+BEFINNA@p>hhuvud VARELSE(V)+FÖRFLYTTA+ENTITET(N)@p>huvud
Snögubben sslc02_069.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p varelse(vb)@hd SPRINGA(G) STEN FORM(JJ)+BESKRIVNING@p PEK TRÄD
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅG tp@& EN STEN FORM(JJbt)+UTSTRÄCKNING@p PEK GÅ
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) PÅ FORM(JJ)+UTSTRÄCKNING@p STEN FORM(77b)+UTSTRÄCKNING@p polyform@& GATA@z
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(7b)+HANTERA+VARELSE(L)@p@rd SPRINGA(Vb) PEK-BANSTRÄCKA STEN HÖJD@kl FÖRSTÅ-INTE(Lb) VAD
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAD HÖRA BAKOM STEN TRÄ GAMMAL(5) RUTTEN@b@z
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) PEK SE@z STEN FORM(55bt)+BESKRIVNING@p SEDAN(L) SÅ-ATT-SÄGA
Var är du, grodan? sslc02_308.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UT@b PÅ polyform@& STEN FORM(JJvs)+UTSTRÄCKNING@p VARELSE(Vb)+BEFINNA@p>hjässa VARELSE(V)+FÖRFLYTTA@p
Var är du, grodan? sslc02_308.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BORTA BRA-PERFEKT LÅTA-VARA STEN FORM(5bt)+BESKRIVNING+FORM(5bt)@p TRÄD FORM(77v)+BESKRIVNING@p
Var är du, grodan? sslc02_331.eaf SSLC
FEEDBACK