Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TILLBAKA-DIT BY@b PEK STARTA KOM-HIT FÅR(V) KOM-HIT
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HJÄLPA OBJPRO PEK STARTA GNAGA@rd REP(L) ENTITET(LL)+RÖRELSE@p.MULTI
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PRO1 VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p GNAGA STARTA GNAGA NÄT ENTITET(JJvs)+STILLASTÅENDE@p
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PRO1 FRÅN PRO1 STARTA ÅTTA ÅR@b TENNIS
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g SÅ-ATT-SÄGA GYMNASIUM STARTA PI PRO1 LITE(7b)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅR ÖSK@b@en SEDAN(L) STARTA EGEN ihop@& NY@b
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PAPPA KRAMA MYCKET STARTA PI INTE LÄNGESEDAN
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) FINNAS-INTE-KVAR(da) NU@b STARTA SE-UT ÅR-DÅTID+FYRA ÅR-DÅTID+FEM
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PLUS@z BÖRJA STARTA SKOLA KAN REDAN
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STARK MINNE PRO1 STARTA ORDNING+EN KLASS PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK SLUMP KNAPPA-FJÄRRKONTROLL STARTA DYKA-UPP-INFO TEXT PEK
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SJU ÅR@b PRO1 STARTA STARTA ÅKA KOMMA-DIT(Lb)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR@b PRO1 STARTA STARTA ÅKA KOMMA-DIT(Lb) VÄNERSBORG@en
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NU@b STARTA JA@ub PRO1 TÄVLA
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅTA-VARA SKOJA PRO1 STARTA SPRINGA(Lb) HÅRD SPARKA
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PRO1 ENTITET(LL)+BEFINNA@p STARTA PRO1 KÄNNA PRO1
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VETA|INTE SJU ÅR STARTA FÖRSTÅ(L) SJU ÅR
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FINNAS|INTE TID-BAKÅT FINNAS|INTE STARTA PF@g PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb)
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLASS TÄNKA FÖRST(LL) STARTA JA@b FINNAS|INTE TID-BAKÅT
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BETYDA TECKNA NÄR STARTA PRO1 PU@g HA|INTE
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MINNE PEK TECKNA STARTA TECKENSPRÅK FAKTISK ATT@b
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DALARNA@en PU-NEG@g TIDEN-GÅR(J) STARTA INUTI STYRELSE DDF@b@en
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRUKA TVÅ^NOLL.FL^SJU@tal PEK>pekf STARTA IN@b TID-FRAMÅT-FRÅN TILL
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITEN-PERSON NÄH(J) PRO1 STARTA INTRESSERAD-AV INNE@b^BANDY(Q) PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BASKETBOLL ROLIG MELLAN^STADIUM STARTA BASKETBOLL BASKETBOLLSPELA JUST
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PEK SA STARTA STYRKETRÄNA FEMTIO ÅLDER
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FINNAS PEK.FL BÖRJA STARTA VÄSTANVIK-FOLKHÖGSKOLA@z@en FOLK^HÖG^SKOLA TYP@b
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID-FRAM-VERTIKAL ÅR@b GAMMAL(5) STARTA TID-FRAMÅT FINNAS PEK.FL
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LEDA-TILL TA-REDA-PÅ PRO1 STARTA SKOLA PEK PERSREF2@pr
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OLIKA PLATS PEK-PLATS-DÄR.MULTI STARTA POSS>person TID(L) DALARNA@en
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID(L) DÅ@b PRO1 STARTA IN@b GÖTEBORG(8)@en GLOSA:(GRUPP)
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÖTEBORG(8)@en GLOSA:(GRUPP) grupp@& STARTA PEK>person/PEK DALARNA@en PEK>person/PEK
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(BRED-UTBUD(ml)) HA FILM STARTA NU@b GLOSA:(BRED-UTBUD(ml)) PRO1
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK SEVEN@b@en n@hd STARTA PEK OTROLIG(A) FÖRFÖLJA
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄNA(B)@rd TID-FRAMÅT-TILL SEDAN(L) STARTA PEK MATCH PEK
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
IDROTTA PRO1 STARTA INTRESSERAD-AV PRO1 IDROTTA
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OLYMPIAD NÅGON PEK@uppr STARTA PEK PI ROLIG
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GAMMALDAGS OLIK PRO1 STARTA SKOLA SEXTIO^TRE@num sju@&
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EFTER BETYDA PRO1 STARTA ORDNING+EN KLASS PEK>person
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMTALA MYCKET NÄR STARTA BILDA BETYG(Q) VILL
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF-NEG mtyp:nä PRO1 STARTA LEK^SKOLA skola@hd SEX
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SA MEDDELA PEK STARTA SENT(Jbt) ISHOCKEY MEN
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SYNS NU@b MAJ@b STARTA BETYDA PEK TRÄNA(B)
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VETA-PERF GLOSA:(?) NU@b STARTA NU@b FÄRDIG GLOSA:(PD)
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK I@b^DAG PEK STARTA tp@& CAMPING PEK-REL
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA KLOCKTID+ÅTTA MORGON STARTA IS@b s@hd mtyp:vad
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅNG.PL SEDAN(L) PEK STARTA SÄNDA FILM wtyp:round
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:för BARN GLOSA:(TISDAG) STARTA SKRIVA-TANGENTBORD SKRIVA zzz@&
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLTID STARTA INNAN STARTA SÅ-ATT-SÄGA TRE STYCK
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person DESPERAT^FRU ALLTID STARTA INNAN STARTA SÅ-ATT-SÄGA
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
FEEDBACK