Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRO1 FÖDD FÖRÄLDRAR(L) SPRINGA(Lb) GREPP(SS)+HANTERA@p BABY@ka REDAN
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKOJA PRO1 STARTA SPRINGA(Lb) HÅRD SPARKA JÄVLAR
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARELSE-TVÅ(V)+FÖRFLYTTA@p KOMMA FÖRSENT SPRINGA(Lb) HANDVIFTA@ka VARELSE-TVÅ(V)+FÖRFLYTTA@p PRO1
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PASSA på@& PRO1 SPRINGA(Lb) VARELSE(V)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p MEN SE-INTE
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅLA(N).GÖRA BRA-PERFEKT HAND(JJf)+HANTERA@p SPRINGA(Lb) GREPP(SS)+HANTERA@p TRÄD PEK
Bildserier sslc02_070.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STOR FORM(LL)+BESKRIVNING@p LÅTA-VARA@z SPRINGA(Lb) HÄMTA FORM(LL)+BESKRIVNING@p MINDRE(J)
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_DH S1
varm@hd VAKNA SOL SPRINGA(Lb) UT@b TITTA-PÅ SNÖ(5)^GUBBE
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORSAK VARELSE(V)+RÖRELSE+ENTITET(Je)@p MAN(Jf) SPRINGA(Lb) FÅNGA PEK SA
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVAR HOS RECEPTION SPRINGA(Lb) UPP RUM SEDAN(L)
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAN(Jf) TITTA-PÅ MR-BEAN@b@z@en SPRINGA(Lb) ORDNING+FYRA@z VÅNINGSPLAN+FYRA RUM
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORDNING-LIST+EN VÅNINGSPLAN SKRATTA(B) SPRINGA(Lb) VARELSE(L)+FÖRFLYTTA@p ORDNING+TVÅ TRYCKA-KNAPP
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) FÅ1 RUM^NYCKEL SPRINGA(Lb) UPP GLÖMMA VÄSKA
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MUN mun@hd ÖGON@z SPRINGA(Lb) PEK>S2 FINNAS APELSIN(G)
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA-PERFEKT PEK KOMMA-PÅ SPRINGA(Lb) HA GLOSA:KOL KOL@b
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÖSSA(J) mössa(j)@hd HALSDUK SPRINGA(Lb) MAMMA PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(Jvs) VILL
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HATT(J) PEK>långf HALSDUK SPRINGA(Lb) FÄRDIG zzz@& GREPP(GG)+HANTERA@p@z
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAD BRINNA JÄVLAR SPRINGA(Lb) HÄMTA VATTEN GREPP(GG)+HANTERA@p
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÄMTA PEK KLÄ-PÅ-HUVUDDEL SPRINGA(Lb) ENTITET(5bt)+FÖRFLYTTA@p MÖSSA(G) LÅTA-VARA
Snögubben sslc02_332.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) KLÄ-PÅ-HUVUDDEL FÖRFLYTTA-DIT(L) SPRINGA(Lb) ETCETERA(da) PLACERA(55b) FUNDERA@ka
Snögubben sslc02_332.eaf SSLC
FEEDBACK